Carte Satellite Texte

Haven van Brussel op zoek naar plezierboten

Het Bécodok - ©ADT-ATO/Reporters

2014-02-18 – De Haven van Brussel lanceert een projectoproep om boten te laten aanmerenin het Becodokdie recreatie, culturele activiteiten en/of horecafaciliteiten aanbieden.

Deze oproep is van toepassing op het gehele Becodok, dat bestaat uit 240 meter kade. Een aantal aanlegplaatsen wordt momenteel al gebruikt door boten, die uiteraard ook kunnen inschrijven op de projectoproep. De geselecteerde projecten moeten esthetische kwaliteiten hebben,passen in een stedelijke omgeving enop korte termijnfinancieel haalbaar zijn. Kandidaten kunnen tot eind april 2014 een dossier indienen. De nieuwe aanlegplaatsen zouden dan tegen het einde van de zomer toegewezen kunnen worden.

De projecten die door de eerste selectieronde komen, worden in twee categorieën onderverdeeld: cultuur (in brede zin, met sportactiviteiten inbegrepen) en commerciële evenementen of evenementen voor een groot publiek. Sommige projecten kunnen ook gemengd zijn, bijvoorbeeld een boot met cultuur en horecafaciliteiten die een commerciële dimensie heeft of een boot met evenementen voor het grote publiek, die een cultureel luik heeft. Vervolgens zal een jury een selectie van de projecten voorleggen aan de raad van bestuur van de Haven van Brussel, waarbij gelet wordt op het evenwicht tussen de ‘culturele’ en de ‘commerciële’ categorie.

Het Becodok is het havendok dat het dichtst bij het stadscentrum ligt. De bestemming van het dok verschuift sinds enkele jaren en de havenactiviteiten wijken geleidelijk naar andere delen van de haven. Daardoor kunnen bewoners en Brusselaars de kaden van dit dok impalmen voor eigen gebruik. Hier vindt bijvoorbeeld elk jaar in de zomer Brussel-Bad plaats. En binnenkort komt er op de linkeroever van het dok een nieuw stadspark, dankzij investeringen van Beliris. Er staan ook heel wat nieuwe woonprojecten op stapel in de buurt van dit dok.

De voorzitter van de Haven van Brussel is blij met de lancering van deze projectoproep: "Wij gaan zo door met de stedelijke integratie van de haven, met een duidelijk doel voor ogen, namelijk dat het Becodok zich profileert als de ontmoetingsplaats voor de Brusselaars met hun haven en hun water. Deze projectoproep vloeit ook voort uit ons streven om het contact van de bewoners met het kanaal nieuw leven in te blazen – met behoud van de havenactiviteiten, die bijdragen aan de werkgelegenheid, het leefmilieu en de mobiliteit. Zo’n projectoproep draagt ertoe bij dat recreatieve activiteiten en havenactiviteiten samengaan of opnieuw samengaan. Zo geven ze nieuwe prikkels aan de kanaalzone en ruimer gezien aan ons gewest.”

Meer info: www.havenvanbrussel.be