Kaart Satellite Text

20 nieuwe EFRO-projecten voor het Kanaalgebied

Brussels Cruise Terminal - © Port de Bruxelles - Haven van Brussel

2015-05-22 – Vandaag presenteerde de gewestregering de Brusselse projecten die geselecteerd zijn voor de programmering 2014-2020 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Deze 50 projecten (van de 196 inzendingen), waarvan 20 te maken hebben met het Kanaalgebied, zullen een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het gewest. Samen vertegenwoordigen ze een investering van bijna 195 miljoen euro, waarvan de helft afkomstig is van Europese fondsen en de andere helft uit de begroting van het Brussels Gewest.

De geselecteerde projecten zijn gestoeld op 4 pijlers:

 • Pijler 1 wil het onderzoek versterken en de overdracht en ontwikkeling van innovaties verbeteren.
 • Pijler 2 is bedoeld om het ondernemerschap te versterken en de ontwikkeling van kmo’s in groeisectoren te verbeteren.
 • Pijler 3 betreft de ondersteuning van de ontwikkeling van een circulaire economie en een rationeel gebruik van hulpbronnen in groeisectoren.
 • Pijler 4 gaat over de verbetering van de levensomstandigheden en de omgeving in kwetsbare wijken met een kansarme bevolking.

 

De toegekende middelen respecteren twee grote principes:

 • territoriale concentratie van de projecten (de gesteunde projecten liggen in het stadsvernieuwingsgebied en in de ontwikkelingspolen uit het GPDO, waaronder het Kanaalgebied);
 • de concentratie van projecten binnen bepaalde prioritaire sectoren met werkgelegenheid en economische dynamiek (media, creatieve sector, toerisme; materiaal- en afvalbeheer; duurzame voeding en horeca; duurzaam bouwen en hernieuwbare energie; welzijn en diensten aan personen).

 

In het vorige programma EFRO 2007-2013 bevonden alle 37 geselecteerde Brusselse projecten zich in de prioritaire interventiezone (PIZ), die ongeveer overeenstemt met de wijken van het Kanaalgebied. Voor deze nieuwe EFRO-programmering 2014-2020 liggen 20 van de 50 geselecteerde projecten in het Kanaalgebied:

 

 • Metrolab: interuniversitair, interdisciplinair en multisectoraal laboratorium voor technologisch territoriaal onderzoek naar de stedelijke uitdagingen in Brussel (kanaal).
 • Hamster: testapparatuur om de hygrothermische eigenschappen en energieprestaties van bouwmateriaal te onderzoeken in het toekomstige duurzame gebouw van het center of excellence Greenbizz.
 • Bellevue 4 Starters: participatie van laaggeschoolde jongeren uit kwetsbare wijken in het creëren van hun eigen baan.
 • Kmo-ruimte Marco Polo: inrichting van een ontvangstruimte voor kmo’s  (7.000 m2) in een stedenbouwkundig totaalproject (geconventioneerde woningen, studentenhuisvesting, winkels, voorzieningen).
 • Manufakture Abattoir:bouw van een nieuw slachthuis op een braakliggend gedeelte van het terrein van de Slachthuizen van Anderlecht.
 • Herwaardering fietsroute Noord-Zuid: aanleg van een fietspad onder de Sainctelettebrug, De Troozbrug en Van Praetbrug; heraanleg van de Vilvoordsesteenweg om een fietspad in twee richtingen te creëren,  afgescheiden van het verkeer.
 • Nieuw gewestelijk containerpark met voorbeeldfunctie op de Demetskaai aan het kanaal in Anderlecht.
 • Brussels Cruise Terminal: bouw van een passagiersterminal door de Haven van Brussel.
 • Wintertuin ‘La Halle’: aankoop van een gebouw waar momenteel een zaak met tweedehandsauto’s huist om dit te transformeren tot een wintertuin die open zal staan voor de hele Kuregemwijk.
 • Actie zkt Burger: de VaartKapoen wil een dialoog creëren tussen kunstenaars, openbare plaatsen, toeschouwers en bewoners.
 • Crèches: er komen zes nieuwe crèches in Schaarbeek, Anderlecht in Molenbeek.
 • Move it Kanal: oprichting van een netwerk van sociale en culturele verenigingen en start van pilootprojecten voor de toegang tot cultuur voor jongeren uit kansarme wijken.
 • Abdij van Vorst, cultureel knooppunt van de wijk, de gemeente, het gewest: opening van een cultureel centrum en een park op de opmerkelijke beschermde site van de Abdij van Vorst.
 • De Vaartkapoen geeft ruimte aan de stad: renovatie en uitbreiding van het gemeenschapscentrum De Vaartkapoen in Molenbeek om de werking te verbeteren, maar ook met het oog  op stadsvernieuwing, om de leefomgeving voor de bewoners te verfraaien.  
 • Centre Arts, Sciences, Technologies, Innovation et Inclusion (CASTII): consolidatie van de positie van iMAL aan het kanaal door een nieuwe ruimte voor tentoonstellingen en evenementen te creëren op het gelijkvloers, door de oppervlakte te vergroten, het gebouw te renoveren en een nieuw programma van activiteiten te ontwikkelen dat is aangepast aan de kansarme bevolking.

 

Meer info over de Programmering 2014-2020 en algemene Inleiding (in het Frans).