Kaart Satellite Text

2.000 woningen op de site van Schaarbeek-Vorming

 - ©ADT-ATO/De Kinder

2013-06-13 - De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft vandaag in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan het richtschema voor hefboomgebied nr. 11 Schaarbeek-Vorming.

Bij de Oostende-akkoorden was de Regering het eens geworden over de goedkeuring van dit richtschema zonder stadion, met de bedoeling in het noorden van het gebied een performant en multimodaal logistiek platform te scheppen, terwijl er op het Mabru-eiland in het zuidelijke deel van het gebied een gemengd stadsproject met woningen en economische activiteiten tot ontwikkeling zou worden gebracht.

De onmiddellijke nabijheid van het kanaal, het nationale spoorwegennet, de Brusselse Ring, maar ook de luchthaven van Brussel maken het gebied van groot strategisch belang met het oog op de vestiging van een nieuwe doeltreffende multimodale pool die een verregaande herschikking van de activiteiten en stromen mogelijk maakt door het samenbrengen van de logistieke, industriële en havenactiviteiten en de verhuis van de vroegmarkt MABRU/ECFG.

Door de vroegmarkt, die momenteel in het zuiden van het gebied gevestigd is, te verplaatsen naar deze logistieke draaischijf zal een gebied kunnen worden vrijgemaakt waarop gestalte zal worden gegeven aan een nieuwe gemengde wijk met minimaal 2.000 woningen die kunnen bogen op een ideale ligging tegenover het Koninklijk Park en langs het kanaal en waarvan de helft uit openbare woningen zal bestaan. 

De volgende stappen zullen erin bestaan het richtschema definitief door de Regering te doen goedkeuren, nadat de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie haar advies erover uitgebracht heeft, en de gesprekken met de federale overheid voort te zetten met het oog op het in dienst stellen van het GEN-station Schaarbeek-Reizigers en de vrijmaking van de terreinen overeenkomstig het koninklijk besluit uit 2004.