Kaart Satellite Text

Aankomst van ZEUS aan het kanaal

 - ©ADT-ATO(P.Sa.)

2014-01-10 – Het Brusselse Parlement gaf deze ochtend zijn goedkeuring aan het wetsontwerp voor de invoering van een Zone van Economische Uitbouw in de Stad (ZEUS) van de Brusselse minister van Economie en Tewerkstelling. De wet gaat in zodra de uitvoeringsbesluiten in april zijn gepubliceerd.

Naar het voorbeeld van de vrije zones biedt ZEUS nieuwe financiële middelen voor de ondersteuning van de tewerkstelling in wijken van zeven ‘kanaalgemeenten’: Anderlecht, Brussel, Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost en Vorst. ZEUS wil die wijken met veel kansarmoede en werkloosheid nieuw leven inblazen door financiële steun te bieden aan ondernemingen die er zich vestigen of al gevestigd zijn en die werknemers aannemen die daar gedomicilieerd zijn.

Hiervoor bevat ZEUS drie financiële stimuli:

  • meer financiële steun voor algemene investeringen;
  • nieuwe steunmiddelen voor aanwervingen;
  • nieuwe steunmiddelen voor het behoud van de tewerkstellingsdichtheid.

De minister van Economie en Tewerkstelling is zeer blij met de goedkeuring van het ontwerp: “Onze bedoeling was een extra stimulus te ontwikkelen op gewestelijk niveau, naast het federale project van de vrije zones. Daardoor kunnen we rekening houden met de specifieke kenmerken van het Brusselse economische weefsel, dat een groot aantal zko's en kmo's heeft die actief zijn in de niet-verwerkende nijverheidssector en bevorderen we de Brusselse werkgelegenheid.”