Kaart Satellite Text

Anneessens Palace, cinema gewijd aan de herinneringen en verhalen van de inwoners

 - ©asbl BNA-BBOT vzw

2013-11-25 – Anneessens Palace is een tijdelijke cinema gewijd aan de herinneringen en verhalen van de inwoners van de Anneessenswijk sinds 1950 tot vandaag. De vzw BNA-BBOT (Bruxelles nous appartient /Brussel behoort ons toe) trok de Anneessenswijk in en werkte negen maanden samen met de buurtbewoners en wijkorganisaties. Anneessens Palace brengt deze ontmoetingen, getuigenissen, anekdotes, voorwerpen, foto’s, films en archiefmateriaal samen. Het zijn fragmenten uit de wijk, die een levende collectieve geschiedenis naar voren brengen.

Anneessens Palace bestaat uit een tentoonstelling geopend vanwoensdag tot en met zaterdag en een thematisch programma (bioscoop, documentaires, radio…) op zaterdagavond op het Anneessensplein, 1000 Brussel,tot en met 14 december.

Anneessens Palace is meer dan een metafoor voor de Cinema Star, die tot 1969 op het Anneessensplein lag. Het is een oude cinema in een nieuwe vorm: een verhalenfabriek die mensen samenbrengt en een geschiedenis doet herleven. Door de verschillende werelden met elkaar te verbinden zal dit “paleis” deel worden van de wijk van vroeger, nu en morgen.

Meer info: