Kaart Satellite Text

Biestebroeck : oproep aan ontwerpers voor woningen

 - ©bMa

2017.02.13 – In het kader van het Duurzaam Wijkcontract (DWC) Biestebroek, lanceert de gemeente Anderlecht een oproep aan ontwerpers voor de stedelijke herwaardering van een hoekperceel tot een woongebouw van 4 verdiepingen.  Een interessante uitdaging in een superdiverse context, temidden van industrie, woningen en publiek domein.

De site, gelegen op de hoek van de Biestebroekstraat en de Biestebroekkaai, ligt binnen de perimeter van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) Biestebroek, momenteel in uitwerking, en van het Kanaalplan.

Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de stedelijke en architecturale herwaardering van het perceel in relatie met zijn context, aan de mate waarin er rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen die het BBP Biestebroek met zich meebrengt voor de aangrenzende percelen en aan de bewoonbaarheid van de woningen en van het gelijkvloers in het stedelijk milieu.

Het budget voor de uitvoering van de werken bedraagt 950.000 euro, excl. BTW.

Datum voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen is 17 maart 2017 vóór 15 u.

 Het ereloon ligt vast op 116.000 euro, excl. BTW. Elk team dat wordt uitgenodigd en een regelmatige offerte indient maar niet wordt weerhouden op basis van de gunningscriteria, krijgt een vergoeding van 4.000 euro. De bouwmeester Maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

 U vindt de aankondiging van de opdracht via deze link.