Kaart Satellite Text

Brusselse regering steunt Platform Kanal

Brusselse regering steunt Platform Kanal

2013-11-28 – De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om steun uit te trekken voor de activiteiten van de vzw Platform Kanal. De vereniging krijgt 120.000 euro subsidie in 2013 en 100.000 euro in 2014. 

Deze aanzienlijke steun sluit aan op het beleid van de Brusselse regering in het kader van het Kanaalplan. De basis van dit plan is een geïntegreerde versterking van de woonfunctie en de economische activiteiten in het hele Kanaalgebied, dat een belangrijke rol zal spelen bij  de verwerking van de bevolkingsexplosie. Tevens ligt het kanaal in een gebied waar de regering een lokaal stadsvernieuwingsbeleid voert.

Al sinds 2008 zet de burgerbeweging Platform Kanal haar schouders onder verschillende culturele, sociale en recreatieve projecten binnen deze thema’s. De vereniging was de bezieler van het Festival Kanal, dat plaatsvond in 2010 en in 2012, en werkt met allerlei acties mee aan de verandering van de beeldvorming en de waardering van het Kanaalgebied.

“Platform Kanal laat met zijn acties een andere kant van de kanaalwijken zien. De vereniging toont de sociale dynamiek en de burgerinitiatieven in dit gebied, waardoor het een nieuwe aantrekkingskracht krijgt voor Brusselaars van diverse pluimage”, zegt de minister van Stadsvernieuwing.

“Het is belangrijk dat de wijken rond het kanaal hun historische economische voortrekkersrol weer kunnen opnemen. Festival Kanal levert daar een bijdrage aan door de bewoners een stevige artistieke en culturele basis te geven, waarmee ze trots kunnen zijn op hun wijk”, voegt de minister van Financiën en Begroting daaraan toe.

“Ook het imago van het Gewest als geheel vaart dus wel bij de activiteiten van de vzw Platform Kanal, die al meermaals kon rekenen op de steun van de Brusselse regering”, besluit de minister-president.