Kaart Satellite Text

De doelstellingen van het Duurzame Wijkcontract 'As Leuven'

De doelstellingen van het Duurzame Wijkcontract 'As Leuven'

2013-09-19 - In februari 2013 heeft de Brusselse regering beslist om in partnerschap met de gemeente Sint-Joost-ten-Node het tweede Duurzame Wijkcontract te lanceren genaamd ‘As Leuven’. Dit bevindt zich op de grens van Brussel-Stad en Schaarbeek en ligt naast de perimeter van het eerste Duurzame Wijkcontract ‘Liedekerke’. Het omvat een dertigtal stratenblokken rond de hoofdas van de Leuvensesteenweg (van het Madouplein naar het Daillyplein).

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in maart 2013 het studiebureau ERU aangeduid om van de perimeter As Leuven een diagnose te stellen, de beleidsprioriteiten te bepalen en een stadsvernieuwingsprogramma te ontwikkelen. Het studiebureau heeft bijzonder veel werk verricht in nauwe samenwerking met de openbare actoren, de bewoners, de handelaars en de actieve trekkers in de wijk om het ontwerp van het basisdossier te kunnen uitwerken. Dit ontwerp werd vandaag door de burgemeester van Sint-Joost voorgesteld. Het werd reeds goedgekeurd door het college en zal vervolgens worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In oktober wordt het onderworpen aan een openbaar onderzoek en aan het advies van de overlegcommissie, om tot slot ter goedkeuring te worden doorgestuurd naar het Gewest.

De diagnosefase geleid door het studiebureau ERU en de gemeentediensten plaatste de noden van de inwoners op de voorgrond en bepaalde vervolgens de cruciale doelstellingen en de prioriteiten van de wijk en haar inwoners. Bijzondere aandacht werd besteed aan de verkeersas van de Leuvensesteenweg, die als het ware de ruggengraat van de wijk vormt en vandaag voor verschillende uitdagingen staat: vervallen gevels, lege verdiepingen boven de handelszaken, een weinig aantrekkelijke openbare ruimte, druk autoverkeer en de ophoping van afval.

Er werden meerdere doelstellingen naar voren gebracht.

  • Om de stadsvernieuwingsoperatie voort te zetten, werden belangrijke middelen uitgetrokken voor de verbetering van de bouwvallige woningen, de winkelgevels, de verdiepingen boven de handelszaken en de openbare ruimte,door de ontwikkeling van aangename parken en perken die voor iedereen toegankelijk zijn en kwaliteitsvolle collectieve voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid.
  • De netheid in de openbare ruimte en het afvalbeheer.
  • Het tewerkstellings- en opleidingsbeleid staat centraal in dit project. Zo is het uiterst belangrijk om nieuwe mogelijkheden voor socio-professionele inschakeling te lanceren, met name in de domeinen van kinderopvang en horeca om de meest achtergestelde personen van de wijk aan een job te helpen.
  • De sociale cohesie en de culturele banden zijn van essentieel belang om de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren. Er worden kwaliteitsvolle sociale en economische projecten geprogrammeerd met en voor  de inwoners, de actoren van verenigingen en instellingen.

 

Concreet geven verschillende operaties vorm aan het project.

  • De renovatie van de gebouwen: de voormalige bioscoop Le Marignan verbouwen tot een Huis van Culturen en Sociale cohesie; een gemeentelijke infrastructuur en huisvesting creëren in het voormalige gebouw La Chapelle; renovatie van het huizenblok Cudell: de sportzaal Guy Cudell en de inrichting van een crèche in het huizenblok van het Sint-Joostplein.
  • De openbare ruimte: de afwerking van de groene wandelstrook en de aanleg van een ‘voorplein’ of ’platform’ in de omgeving van het voormalige station; de renovatie van de Félix Delhayesquare; de heraanleg van de Tweekerkenstraat en van het kruispunt met de Speerhaakstraat als gedeelde ruimte.
  • Socio-economische investeringen: afvalbeheer-netheid  (coördinatie, sensibilisering, communicatie en participatie rond afvalbeheer; ingraving van containers; project reSTICer; project Naaiatelier en boetiek in het Guy Cudell Lyceum); verbetering van de leefomgeving: coördinatie van de projecten ter verbetering van de leefomgeving; premieloket; vergroening van de openbare ruimte); jobs en opleidingen (kinderverzorging; horecao); socio-culturele acties (Fotoproject As Leuven, Wijkfanfare).

Volgens de burgemeester van Sint-Joost vormt dit duurzame wijkcontract As Leuven “een krachtige motor voor de heropleving van deze wijk. Met dit contract wil de gemeente tal van kwaliteitsvolle woningen en buurtvoorzieningen verbeteren en in stand houden. Het beleid is gericht op een grotere coherentie van ruimtelijke ordening en een verbetering van de openbare netheid en het afvalbeheer.”

Meer info: www.sint-joost.irisnet.be