Kaart Satellite Text

De Haven van Brussel verruimt de openingsuren voor de scheepvaart

De sluis van Anderlecht. - ©ADT-ATO/Reporters

2014-12-01 - De vrachtschepen kunnen nu alle dagen van de week varen tussen 6 en 22 uur. De twee Brusselse sluizen (Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht) en de mobiele Godshuizenbrug zijn voortaan operationeel op basis van dit nieuwe uurrooster, terwijl de scheepvaart voorheen om 19.30 uur moest stoppen. De pleziervaart blijft wel onderbroken van 19.30 uur tot 6 uur.

De uitbreiding van de openingsuren is een beslissing die genomen werd in overleg met het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest, die de as Antwerpen-Brussel-Charleroi beheren, samen met de Haven van Brussel.

"Deze beslissing heeft tot doel het transport over het water te bevorderen om zo het aandeel van het watertransport in het goederenvervoer aan te zwengelen", verklaarde de Brussels minister-president. De Haven van Brussel vervult hiermee een van haar basisopdrachten die zijn opgenomen in het beheerscontract met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De voorhaven van Brussel is een zeehaven en wordt dus niet beïnvloed door de uitbreiding van de openingsuren, aangezien zeehavens de klok rond toegankelijk zijn.