Kaart Satellite Text

De Haven zal beter verankerd zijn in de stad

 - ©ADT-ATO/Reporters (Eric Herchaft)

2013-05-02 - Het nieuwe beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel voor de periode 2013-2018 werd vandaag door de gewestelijke regering goedgekeurd, op voorstel van de minister bevoegd voor de Haven. In het nieuwe beheerscontract krijgt de Haven de rol toebedeeld van logistieke facilitator voor de stedelijke distributie. De komende 5 jaar kan de Haven van Brussel rekenen op een gewestelijke dotatie van zo’n 15 miljoen euro per jaar.

Dit beheerscontract mondt uit in volgende concrete acties voor de komende 5 jaar.

  • Het Gewest maakt in totaal zo’n 5 miljoen euro vrij, zodat de Haven haar programma van stedelijke integratie kan voortzetten. Een van de grote projecten rond stedelijke integratie is de afwerking van de passagiersterminal tegen 2015. Deze passagiersterminal komt in Neder-over-Heembeek op de linkeroever van de voorhaven, ter hoogte van de Meudon-paviljoenen. De terminal bestaat uit een ponton van 240 meter lang, de aanleg van een weg, de renovatie van de paviljoenen en de inrichting van een parkeerplaats. De totale kostprijs van deze terminal bedraagt 4,5 miljoen euro.
  • De Haven zal samenwerken met Mobiel Brussel om een proefproject te starten voor een duurzaam stedelijk distributieplatform (LAMILO – Last Mile Logistics) met de steun van de Europese Unie. Dit platform zal elektronische of niet-vervuilende voertuigen ter beschikking stellen van de klanten van het TIR-centrum. Maar ook ondernemingen op het naburige terrein of in de buurt  kunnen partner worden van dit duurzaam logistiek platform. 
  • Het Gewest zal alles in het werk stellen opdat de Haven zou kunnen beschikken over 54,5 ha bijkomende gronden op de site Schaarbeek-Vorming, teneinde er een trimodale economisch-logistieke pool (water-spoor-weg) op te richten. Dankzij deze herbestemming van de site Schaarbeek-Vorming kunnen de bedrijven Mabru (Vroegmarkt) en het ECFG (Europees Centrum voor fruit en groenten) verhuizen, wordt een stedelijk distributiecentrum gebouwd en kan een parking voor vrachtwagens worden aangelegd.