Kaart Satellite Text

Een kader voor de heraanleg van de Havenlaan

 - ©ADT-ATO/Reporters

 2013-07-22 – De Brusselse gewestelijke regering heeft vandaag ingestemd met het kader voor de definitieve heraanleg van de Havenlaan, op initiatief van de Brusselse minister van Openbare Werken en Vervoer. “Ik wil op korte termijn komen tot een breed gedragen project”, onderstreept de minister. Deze principebeslissing sluit aan bij de lopende werkzaamheden in de Havenlaan voor de aanleg van een voet- en fietspad, waarbij de bomenrij maximaal gevrijwaard bleef.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legde volgende krijtlijnen vast:

  • de hoogdringendheid om de Havenlaan opnieuw aan te leggen;
  • maximaal behoud van de huidige bomenrij;
  • de keuze om de wegbedekkingin asfalt uit te voeren (met minimale wegbreedte van 12 meter), met een verbetering van het voetpad aan de buitenzijde van de bomenrijen en een afgescheiden fietspad aan beide zijden aan de binnenkant van de bomenrijen. Aan de kanaalzijde zal dit fietspad deel uitmaken van het Europese REVER-fietsroutenetwerk.

“De komende maanden zal Mobiel Brussel in nauw overleg met de betrokkenen het nodige (studie)werk verrichten om te komen tot een breed gedragen heraanlegproject”, aldus de minister. “Van bij de aanvang zal veel aandacht besteed worden aan de organisatie van burgerparticipatie en aan de communicatie met het publiek. Deze betrokkenen zijn de havenbedrijven, de buurtverenigingen en de vele gebruikers van de Havenlaan. Het is de bedoeling om op korte termijn een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen voor de definitieve heraanleg van de Havenlaan. Deze aanvraag zal gebaseerd zijn op de krijtlijnen die de regering vandaag vastlegde.”