Kaart Satellite Text

Eerste steen van 119 nieuwe passief- en lage-energiewoningen in Anderlecht

Het project "Materiaal", langs de kanal. - ©GOMB

2011-12-13 - De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) heeft de eerste steen gelegd van een nieuw woonproject dat de naam “Materiaal” kreeg. Op de inhuldiging waren onder meer de Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing, de burgemeester van Anderlecht, de voorzitter van de GOMB en de afgevaardigd bestuurder van de GOMB, aanwezig. De verkoop zal van start gaan in de lente 2012.
Het project ligt tussen de Nijverheidskaai, de Materiaalstraat en de Bouwerstraat in Anderlecht. Het nieuwe complex zal 14.000 m² bovengrondse oppervlakte tellen, hoofdzakelijk bestemd voor woningen. De totale investering bedraagt 29.380.000 euro, waarvan 11.570.000 euro wordt gesubsidieerd door het Gewest. Het project zal in totaal 119 woningen omvatten, waarvan 36 passiefwoningen. De andere woningen beantwoorden aan de criteria voor lage-energiewoningen.
De woningen van de GOMB worden gebouwd in wijken waar een woningtekort heerst. Zo draagt ook Materiaal bij tot de verstedelijking van een dunbevolkt deel van de gemeente Anderlecht. De nieuwe verkaveling zal verrijzen op een braakliggend terrein waar vroeger auto's werden gesloopt en dat er nu al meer dan 20 jaar verlaten bij ligt. De GOMB heeft de volledige sanering van de bodem, die verontreinigd was met motorolie, voor haar rekening genomen.
Voor de realisatie van het project Materiaal sloot de GOMB een partnerschap met de privésector (via de nv Soficom Development) in het kader van een promotieopdracht van werken. De 119 nieuwe woningen zullen tegen eind 2012 het licht zien. Het zijn appartementen met 1 tot 3 slaapkamers en gestapelde duplexen. Alle woningen hebben een terras. In het project is bijzondere aandacht besteed aan de zachte mobiliteit en de groene ruimten binnenin het huizenblok. De woningen zullen toegankelijk zijn via de gemeenschappelijke ruimte die wordt opgefleurd door een decoratieve waterpartij waarin het regenwater wordt opgevangen. Het project voorziet eveneens een crèche met 28 opvangplaatsen.
Alle woningen zijn uitgerust met een individuele dubbele fluxventilatie. Een gecentraliseerde verwarmingsketel zal de woningen voorzien van warm water voor verwarming en sanitair. De stookplaats is voldoende groot zodat de mede-eigendom desgewenst achteraf een warmtekrachtkoppeling kan voorzien.

Meer info: www.sdrb.be.