Kaart Satellite Text

Eerstesteenlegging van de 400 woningen van Tivoli GreenCity

 - ©PARBAM

2016-10-17 - Citydev.brussels start met de bouw van de woningen in de duurzame wijk Tivoli GreenCity in Laken. Die nieuwe wijk op een boogscheut van het kanaal wordt een voorbeeld op het vlak van duurzame ontwikkeling, sociale en functionele mix en integratie in een dichte, gemengde stadsomgeving.

Citydev.brussels en PARBAM zullen dit voormalige industrieterrein van 4,5 hectare nieuw leven inblazen. De nieuwe wijk ligt tussen de Molenbeeksestraat, de Wautierstraat, de Tivolistraat, de Claessensstraat en de Lefèvrestraat. Er komen zo'n 400 woningen, nieuwe straten, twee crèches, winkels en een plein van 20 are. Citydev.brussels brengt de 271 middelgrote woningen op de markt. De BHGM verwerft de 126 sociale woningen voor de Lakense Haard, die het beheer op zich zal nemen. De bewoners van Tivoli GreenCity delen de gemeenschappelijke ruimtes, de binnentuinen en de collectieve wasplaatsen. Op het dak van elk gebouw komen moestuinen en plaatsen om te ontspannen.

Alle gebouwen zijn passief en minstens 35 procent van de woningen voldoet aan de nulenergiecriteria. Een systeem voor warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, de verwerking van ‘grijs water’ en een stadsverwarmingsnet moeten de ecologische voetafdruk van de nieuwe wijk zo klein mogelijk houden.

Bovendien hoort er bij het project een participatieproces voor de duurzame ontwikkeling. Er werden workshops georganiseerd om de huidige buurtbewoners en toekomstige bewoners van Tivoli GreenCity te betrekken bij de ontwikkeling van het project. Tijdens die workshops konden ze de balans opmaken van de lopende vastgoedprojecten in de wijk, de mobiliteitsproblemen in de wijk aankaarten, de aanleg van de toekomstige wegen simuleren en een cursus duurzaam energiegebruik volgen.

Meer info: https://citydevbrussels