Kaart Satellite Text

EMOVO: milieuonderzoek voor bedrijven

Peter Van den Bossche (Coordinatie Emovo) - ©Erasmushogeschool Brussel - Valéry De Smet

2013-10-14 – EMOVO (Energie en Milieu Onderzoek en VOrmingscentrum) is tegelijk een abstract en concreet programma, omdat het zich afspeelt op meerdere terreinen: universitair onderzoek en reële behoeften van bedrijven op het vlak van duurzame ontwikkeling in een stedelijk milieu. Het project, dat wordt gefinancierd door het Europese fonds EFRO en door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, loopt in een gebouw van de Erasmushogeschool Brussel (EhB). Daar doet de EhB samen met de VUB (Vrije Universiteit Brussel). onderzoek naar milieu- en energietechnologieën.

Brusselse bedrijven kunnen gebruikmaken van de kennis van de academische onderzoekers en krijgen toegang tot de onderzoekslabo’s van EMOVO. Begin 2013 organiseerde het departement Green Technologies van het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) een bezoek aan de onderzoekslabo’s voor de bedrijven van de hoofdstad. Het doel van het project en van de bezoeken is om heel concreet, op het terrein, de capaciteiten van deze hightech labo’s te benutten en om het onderzoek naar concrete milieuvraagstukken te stimuleren.

De wind meten

Een voorbeeld van een concrete toepassing: zowel op het platteland als in de stad is er wind. Die kan worden gebruikt om energie op te wekken. Maar in de stad heb je veel meer beperkingen dan in de vrije natuur. Je moet de stedelijke omgeving dus heel goed onderzoeken voordat je een kleine windmolen neerzet. Het ‘windlabo’ onderzoekt de haalbaarheid van een windenergieproject, berekent de rendabiliteit op lange termijn en helpt de molens op een optimale manier te plaatsen.

Zo’n soort simulatie is een van de mogelijkheden van de labo’s in de Erasmushogeschool aan de Nijverheidskaai in Anderlecht. Zo kan in een windtunnel een maquette worden gebouwd voor de opmeting van alle parameters waarmee rekening moet worden gehouden indien het project wordt uitgevoerd. De resultaten van de meting verschijnen op computerschermen en kunnen worden geanalyseerd. Zo kan men onderzoek doen naar fenomenen als het traject van de wind, de aerodynamica van de materialen en de trillingen die windmolens veroorzaken en moeten ondergaan.

Uitstoot van biomassa

Een ander onderzoekslabo buigt zich over een heel andere problematiek: de analyse van de deeltjes die vrijkomen bij de verbranding van biomassa. Europa is een steeds groter pleitbezorger van het gebruik van organisch materiaal, vaak gerecupereerd en gerecycleerd, voor de productie van energie. Terwijl er steeds meer initiatieven voor de verbranding van biomassa ontstaan, buigen de onderzoekers zich over de uitstoot die dit proces veroorzaakt.

Dankzij het labo kan het EMOVO-project realtime metingen doen, wat redelijk uitzonderlijk is. Daarna wordt de uitstoot in de lucht van de stad geanalyseerd en in kaart gebracht. Een heel nuttig instrument in een stedelijke omgeving die steeds meer op de proef wordt gesteld.

Opsporing in de stad

Dankzij het opsporingsprogramma kunnen ook andere, verrassende metingen van omgevingsparameters worden verricht.

Zo kunnen stemmen en de weerkaatsing daarvan een grote impact hebben in de stad.Voordat de opeenstapeling van stemmen een reële overlast wordt, moet deze worden geanalyseerd in een stedelijke omgeving, met de materialen waaruit die bestaat. Zo kan worden nagegaan hoe dit geluid zich voortzet en vooral hoe het kan worden gedempt. 

Ook de zonnepanelen die je welig ziet tieren op de daken van kantoorgebouwen, magazijnen of appartementsblokken kunnen hinder veroorzaken. Dit moet worden opgevolgd, met name op het vlak van de gecreëerde straling.

Doeltreffendheid van accu’s

Tot slot kunnen we ook niet voorbijgaan aan de elektrische motor, onmisbaar in de evolutie van de stedelijke mobiliteit. Ook die moet worden geanalyseerd. Een onderzoekslabo van het EMOVO-project heeft zich specifiek gebogen over de problematiek van accu’s en condensatoren. Er zijn tests uitgevoerd op deze accu’s om hun laadvermogen en opslagvermogen van elektrische energie te onderzoeken. In samenwerking met de economische partners wordt nu nagegaan welke accu het beste is aangepast aan de noden van bedrijven. Een toegepast onderzoek dat van pas komt voor auto’s, fietsen en het openbaar vervoer.

Fablab

Naast de wetenschappelijke analyse heeft het project ook geleid tot de ontwikkeling van een ‘fablab’, dat wil zeggen een labo waar bedrijven specifieke materialen kunnen maken of prototypes van hun uitvindingen kunnen bouwen. Met de fijne laserzaag en de 3D printer kunnen industriële en zelfs artistieke ontwerpers hun projecten op een heel concrete en optimale manier uitvoeren.

Deze wetenschappelijke en praktische kennis huist in Anderlecht, in een modern gebouw aan het kanaal, niet ver van de Bergensesteenweg en het  Albert I-plein. Het gebouw van de Erasmushogeschool maakt deel uit van de Universitaire Associatie Brussel, waar ook de Vrije Universiteit Brussel te vinden is.

Meer info: www.emovo.be

Jean-Pierre BORLOO