Kaart Satellite Text

Europese selectie voor het ondernemerschap in het Kanaalgebied

 - ©Boost Your Talent

2013-07-09 – Boost Your Talent is een project om de jongeren van het Kanaalgebied ondernemingszin bij te brengen, met steun van het Brussels Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit project is een van de twee Belgische genomineerden van 2013 voor de jaarlijkse "Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering" van de Europese Commissie.

Deze wedstrijd, die wordt georganiseerd sinds 2005, beloont publieke of publiekprivate initiatieven die het ondernemerschap op nationaal, lokaal of regionaal vlak ondersteunen. Het doel ervan is meer bekendheid geven aan de beste beleidskeuzes en praktijken op het gebied van ondernemingszin. Elke lidstaat mag maximaal twee projecten selecteren die vervolgens wedijveren op het Europese niveau.

Een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Federale Overheidsdienst Economie organiseert elk jaar, in samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten, de Belgische preselectie. Dit jaar zijn zes deelnemers ingegaan op de oproep om deel te nemen aan de zevende editie van deze wedstrijd. De ingediende projecten worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: originaliteit en haalbaarheid, impact op de lokale economie, verbetering van de relaties tussen de actoren op lokaal niveau, mogelijkheid om het project over te zetten naar andere Europese regio’s.

Een onafhankelijke jury – samengesteld uit onder meer vertegenwoordigers uit de academische wereld, de beroepsopleiding, de kmo-beroepsorganisaties en de betrokken federale en regionale overheden– koos de volgende twee Belgische genomineerden: het Starterscontract voor ondernemers, een van de pijlers van het startersbeleid van de stad Gent; en Boost Your Talent (BYT), een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gecoördineerddoor het Brusselse Agentschap voor de Onderneming (BAO).

Samenwerking met de scholen

Het project BYT is een programma ter sensibilisering van de ondernemingszin bij jongeren uit de centrale wijken van Brussel aan het kanaal: het heeft tot doel het ontwikkelen van een ondernemerscultuur via de school en de buitenschoolse omgeving, in samenwerking met organisaties met ervaring in dit sector (ICHEC-PME, Groupe One, Les Jeunes Entreprises, UNIZO…). Sinds eind 2008 werden 8.300 jongeren en een honderdtal leerkrachten gesensibiliseerd tot het ondernemerschap en hebben meer dan 400 leerkrachten/animatoren deelgenomen aan het project.

Half september zal een Europese jury de ingediende nationale projecten evalueren en een lijst van de geselecteerde projecten opstellen. Deze lijst zal worden verspreid in het kader van de Europese finale van deze wedstrijd. Deze zevende editie van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering wordt afgesloten met een prijsuitreiking eind november 2013 in Vilnius (Litouwen).

Meer info: