Kaart Satellite Text

Het Demografisch GBP, antwoord op de bevolkingsgroei

Het Demografisch GBP, antwoord op de bevolkingsgroei

2013-03-25 – De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft vandaag aangekondigd dat de Regering de gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk bestemmingsplan (GBP) goedgekeurd heeft, na de procedures inzake openbare raadpleging. De tekst zal nu ter advies aan de Raad van State voorgelegd worden.

Dit Demografisch GBP heeft tussen anderen als doel het GBP, een referentiedocument voor de ruimtelijke ordening aan de bevolkingsgroei in het Brussels Gewest, met name in de centrale wijken en in het kanaalgebied, aan te passen. Volgens de voorspellingen zalde bevolking in de 19 Brusselse gemeenten in 2020 stijgen met 140.000 inwoners.

Het Demografisch GBP voorziet dus, naast andere maatregelen:

-      de inrichting van de mogelijkheid om woningen te realiseren in de administratieve gebieden, naast kantoren.

-      de inrichting van een nieuw soort gemengde zone met woningen en stedelijke economische activiteiten, de Ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving (OGSO), waarvan er enkele zullen komen in het kanaalgebied (Biestebroeck, Birmingham, Werkhuizenkaai).