Kaart Satellite Text

Het Gewest steunt de jobcreatie in het Kanaalgebied

Foresthoreca - ©Gemeente Vorst

2013-09-12 - De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft vandaag een aantal beslissingen genomen met het oog op de verwezenlijking van verschillende projecten die in totaal voor 77 directe en 100 indirecte banen in het Kanaalgebied zorgen, in het kader van het EFRO-programma 2007-2013 “Samen investeren in stedelijke ontwikkeling”.

Op initiatief van de Minister bevoegd voor de Europese Structuurfondsen, heeft de Regering niet alleen de termijn voor het in aanmerking nemen van uitgaven verlengd tot 31 december 2015, in het kader van de uitvoering van een hele reeks initiatieven, daarnaast heeft ze ook beslist om de praktische uitvoering van de projecten “Stimuleren van de ondernemingsgeest” (Boost your Talent), “Brussels Sustainable Economy” (BSE) en “Foresthoreca” krachtdadiger te ondersteunen.

Zo wordt aan het project Foresthoreca, dat onderdak biedt aan een initiatief inzake socio-professionele inschakeling in de horecasector, een bijkomende subsidie van 1.500.000 euro toegekend. Dit bedrag wordt gerechtvaardigd door de indexering van de prijzen, de noodzaak om de uitrusting van een professionele keuken te financieren en een conciërgewoning in het gebouw onder te brengen.

Om de continuïteit van het project “Stimuleren van de ondernemingsgeest” (Boost your Talent) te kunnen verzekeren tot 2015 heeft de Brusselse Regering beslist om er een bijkomende subsidie van 181.000 euro aan toe te kennen. De tewerkstelling van diegenen die binnen het project actief zijn, moet worden veiliggesteld, zodat de jongeren uit het gebied waar het EFRO-programma betrekking op heeft verder gesensibiliseerd kunnen worden voor het ondernemerschap.

Tot slot wordt 219.000 euro extra voorzien voor het project «Brussels Sustainable Economy» (BSE), dat betrekking heeft op de ontwikkeling van milieugerelateerde economische branches. Ook hier gaat het erom de tewerkstelling veilig te stellen van mensen die reeds in het kader van het initiatief aan het werk zijn en waarvan de ervaring en het gespecialiseerde profiel gevaloriseerd dienen te worden.