Kaart Satellite Text

Het kanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel

 - ©ADT-ATO/Reporters (Eric Herchaft)

2013-05-03 - Op woensdag 22 mei, Werelddag van de Biodiversiteit, organiseert Coördinatie Zenne, werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde, in samenwerking met Natagora Brussel, twee bezoeken eneen informatieavond met als thema 'Het kanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel'.

Wat is het belang van het kanaal voor de biodiversiteit in de stad? Hoe kunnen we de uitwerking van concrete acties ten voordele van de biodiversiteit in de kanaalzone aanmoedigen? Momenteel worden vele (bouw)projecten uitgevoerd in de kanaalzone. Hierdoor krimpt ook de ruimte die zo broodnodig is voor het behoud van de biodiversiteit steeds verder in. Gelukkig zijn er mooie mogelijkheden om rijke en onverwachte natuur te creëren of te bewaren.

De avond verloopt afwisselend in het Nederlands en in het Frans in aanwezigheid van een tweetalige moderator.

Programma:

 • 15.00u: Begeleide wandeling in de groenzone van Aquiris(Budabrug - rechteroever)
  • Aquiris & Natuurpunt Brussel: een braakliggend terrein omvormen tot natuurgebied - hoe het leven terugkeert in deze groene zone langs de oevers van de Zenne.
 • 16.30u: Begeleide wandeling op de site van Solvay Campus(Budabrug - linkeroever)
  • Solvay & Nos Pilifs: een duidelijke keuze voor een ecologisch beheer van de terreinen langs het kanaal - beheerprincipes en terreinobservaties.
 • 17.30u: Onthaal deelnemers infoavond op Solvay Campus(Budabrug - linkeroever)
 • 18.00u: Infoavond met mogelijkheid tot vraagstelling:
  • Verwelkoming en inleiding door de voorzitter van de Haven van Brussel en door de organisatoren.
  • Solvay & Nos Pilifs: het ecologische beheer op de site van Solvay - wat zijn de voordelen voor het bedrijf en voor de natuur?
  • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen & Natuurpunt: het ecologische terreinbeheer in de Haven van Antwerpen.
  • Leefmilieu Brussel: het Kanaal en Zennevallei - ruimte voor meer groen in de stad.
  • Natagora - Réseau Nature: concrete aanbevelingen om biodiversiteit ook in uw bedrijf of omgeving te stimuleren.
 • 19.30u: Gemoedelijke discussie vergezeld van een broodje en een drankje.

Inschrijving: deelname is gratis, maar vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier is noodzakelijk.

Meer info: www.coordinatiezenne.be et www.natagora.be