Kaart Satellite Text

Het Kanaalgebied is een prioriteit voor de nieuwe minister-president van Brussel

 - ©ADT-ATO (P.Sa.)

2013-05-07 – Na zijn eedaflegging op dinsdagochtend presenteerde de nieuwe minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de namiddag zijn algemene beleidsverklaring aan het Brusselse Hoofstedelijk Parlement.

Daarin had de minister-president het onder andere over zijn prioriteiten op het vlak van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. “Ik wil prioriteit geven aan zeven ontwikkelingsgebiedenen daar alle beschikbare middelen op concentreren, en ook op de nieuwe maatregelen rond de open stedelijke gebieden. De doelstelling is eenvoudig, maar fundamenteel: voorzien in toegankelijke en aangepaste huisvesting en voorzieningen van algemeen belang en tegelijk ook de aantrekkelijkheid van Brussel voor ondernemingen vergroten.”

Deze zeven gebieden zijn het Kanaalgebied, Thurn & Taxis, Schaarbeek-Vorming, Reyers (RTBF-VRT), Neo (Heizel), Josaphat en de Hippodroom van Bosvoorde.

Voor het Kanaalgebied vindt de minister-president dat “al het werk dat is aangevat moet worden voortgezet en versterkt”. Het Kanaalgebied “moet uitgroeien tot de structurele as van het westelijke deel van Brussel. De eerste fase van dit plan zal afgerond zijn tegen juni, na negen maanden van werkzaamheden in diverse workshops rond zes proefsites: Biestebroeck, Birmingham, Sainctelette, Reders, Van Praet en Buda. De inrichting van deze sites moet een impuls geven aan de ontwikkeling van de rest van dit gebied.”

Voor Thurn & Taxis noemt de minister-president de al bestaandeheropleving dankzij de renovatie van de monumentale gebouwen –het Koninklijk Pakhuis, de Magazijnen en het Douanegebouw– en het onderdak bieden aan culturele activiteiten. De volgende stap is de start van de eerste grote bouwprojecten, zoals het nieuwe vooruitstrevende gebouw van het BIM.”  Volgens de minister-president is het “nodig om de ontwikkeling van de site te versnellen zodat het Gewest kan beschikken over een nieuwe wijk die plaats biedt aan diverse activiteiten, zoals bedrijven, huisvesting, cultuur en voorzieningen van gewestelijke of lokale omvang.”  Verder zal op “de site van Thurn & Taxis het grootste stadspark sinds Leopold II aangelegd worden”. En nog: “De komst van de Polaris van Alain Hubert (…) naar Thurn en Taxis zal van Brussel een hoofdstad maken die een voortrekkersrol vervult in het promoten van duurzame oplossingen voor de toekomst van de steden.”

De minister-president is van oordeel dat we ook “de grondslagen voor de ontwikkeling van Schaarbeek-Vorming moeten bepalen en er hét logistieke platform voor het volledige Gewestvestigen, om op die manier grond vrij te maken die het Gewest kan verdichten met woningen en voorzieningen. Het richtschema waarvoor de studie onlangs werd afgerond en dat ik binnenkort zal voorleggen aan de regering stelt immers voor om in het noordelijk gedeelte van dit gebied economische en logistieke activiteiten met een hoge toegevoegde waarde te vestigen. Zodoende kan grond vrijgemaakt worden voor de ontwikkeling van een gemengde wijk in het zuidelijke deel. U ziet dat het hier gaat om een hefboomproject voor het gebied Schaarbeek-Vorming, maar ook voor het hele Gewest.