Kaart Satellite Text

Inhuldiging van het Gemeenschapscentrum Papenvest

Woonwagen van Bravvo.

2014-04-22 – De vzw BRAVVO de preventiedienst van de Stad Brussel en de cel Wijkcontracten huldigden vandaag een nieuwe locatie in het centrum van Brussel in, waar het Gemeenschapscentrum Papenvest zal worden ondergebracht. Het Gemeenschapscentrum Papenvest van de vzw BRAVVO is het resultaat van een rondvraag bij de bewoners en de verenigingen van de buurt in het kader van het Wijkcontract Bloemenhof dat in 2012 van start ging, en wordt een ontmoetingsplaats voor alle bewoners. Het centrum bevindt zich in de Onze-Lieve-Vrouw-van-Vaakstraat 28 en is voor iedereen toegankelijk. In deze wijk in volle verandering, met onlangs gerenoveerde woningen en sociale woningen van de Brusselse Haard, start het Gemeenschapscentrum met zijn activiteiten. De antenne van het Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof zal er de volgende twee jaar ondergebracht worden.

Participatie: de kern van het project

In lijn met de doelstelling van de vzw BRAVVO om burgerparticipatie te bevorderen, hebben verschillende mensen uit de wijk, zowel bewoners als mensen die er werken, hun expertise gedeeld voor de bepaling van de missies en acties die door het Gemeenschapscentrum ontwikkeld moeten worden.

Over een periode van twee jaar hebben de twee gemeenschapswerkers verschillende ontmoetingen gehad met de bewoners en gebruikers van de Papenvestwijk. Tijdens die vergaderingen werd duidelijk wat de vereisten en behoeften van de wijk zijn. Om zo dicht mogelijk bij de burgers te kunnen komen, verplaatsten de gemeenschapswerkers zich in een woonwagen.

Resultaat van de rondvraag: in samenwerking met de buurtbewoners en de instellingen van de Papenvestwijk wil het gemeenschapscentrum voornamelijk de volgende missies vervullen:

  • een centraal en permanent toegankelijk informatiepunt zijn met nuttige diensten voor de buurtbewoners.
  • een gezellige ontmoetingsplaats vormen voor iedereen.
  • specifieke aandacht besteden aan de jongeren van de wijk die in het centrum terecht kunnen voor schoolbegeleiding en andere activiteiten.
  • steun bieden aan de projecten van buurtbewoners.

In 2014 zijn er bijvoorbeeld kooklessen voor volwassenen en kinderen, naailessen voor volwassenen en adolescenten, creatieve workshops rond de fiets (in het kader van de Zinneke Parade 2014), Chica Blocs (een mobiliteitsproject rond zachte mobiliteit) enz.

Het Gemeenschapscentrum Papenvest is een project dat in dienst staat van iedereen in de wijk. Er wordt echter wel specifieke aandacht besteed aan de jeugd en aan de contacten tussen de verschillende generaties. Een begeleidingscomité bestaande uit buurtbewoners en verenigingen die actief bij het gemeenschapscentrum betrokken zijn, zal toezien op de goede werking van het centrum en ervoor zorgen dat de activiteiten goed op de behoeften van de wijk zijn afgestemd.

Het Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof

Een Duurzaam Wijkcontract is een overeenkomst die beperkt is in tijd en ruimte en wordt afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel en de bewoners en verenigingen uit een Brusselse wijk. Een dergelijk contract definieert een interventieprogramma dat met een bepaald budget moet worden uitgevoerd. Een Duurzaam Wijkcontract wil de leefomgeving van de bewoners van een wijk verbeteren door woningen te bouwen of te renoveren, de openbare ruimte opnieuw in te richten, gemeenschappelijke uitrustingen te verbeteren en sociale en economische initiatieven op poten te zetten.

In de Papenvestwijk worden bijvoorbeeld meer dan 25 sociaaleconomische projecten gesubsidieerd rond werkgelegenheid, opleidingen, sociale cohesie, het jonge kind, schoolbegeleiding, hulp bij de renovatie van privéwoningen, vergroening, sport enz. Alle projecten passen binnen een elan van duurzame ontwikkeling.

Het Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof is het veertiende wijkcontract dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Stad Brussel werd toegekend. De Stad, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Transport (Beliris) investeren over een periode van 4 jaar (2012-2015) bijna 25 miljoen euro in de renovatie van de wijk. Om de werven volledig af te werken, worden nog twee extra jaren voorzien (2016-2017).

Het contract dekt een gebied tussen de Slachthuislaan, de Barthélemylaan, de Schootstraat, de Slotstraat, de Sint-Kristoffelstraat, de Anderlechtstraat en Groot Eiland.

Meer info:

www.bravvo.be

www.brussel.be