Kaart Satellite Text

Kanaalplan ontvangt internationale stedenbouwprijs

Kanaalplan ontvangt internationale stedenbouwprijs

2016-09-27 - Minister-President Rudi Vervoort is zeer verheugd met de Award for Excellence die de Internationale Vereniging van Stedenbouwkundigen ISOCARP heeft toegekend aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ISOCARP is een beroepsorganisatie op het vlak van stads- en regionale ontwikkeling, die erkend is door de Verenigde Naties, de Unesco en de Raad van Europa. De vereniging reikt jaarlijks Awards for Excellence uit aan stadsprojecten of stedenbouwkundige initiatieven die kwalitatief hoog scoren op het vlak van innovatie, duurzaamheid, sociaaleconomische cohesie en transversaliteit.

Het thema voor dit jaar luidde ‘Cities we have vs cities we need’. Kandidaten moesten aantonen dat zij in staat waren om het verleden van een gebied te interpreteren om de toekomstige ontwikkeling beter te ontwerpen. Er werden tien kandidaturen ingediend.

De Brusselse kandidatuur draaide rond het Kanaalplan. Het Gewest lanceerde dat plan in 2012 om te beschikken over een globale ontwikkelingsstrategie voor het volledige kanaalgebied. Tussen 2012 en 2014 ontwikkelde de Franse stedenbouwkundige Alexandre Chemetoff de werkmethode en de actieprincipes van dit instrument (functionele mix, verdichting, focus op de openbare ruimte). In 2015 gaf de Brusselse regering zichzelf 10 jaar om het plan te implementeren, bijgestaan door een transversaal team van meerdere Brusselse instellingen en administraties (Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, perspective.brussels (Brussels Planningsbureau) en de bouwmeester Kristiaan Borret).

De internationale jury op het wereldcongres van ISOCARP, dat dit jaar plaatsvond in het Zuid-Afrikaanse Durban, kende de eerste hoofdprijs voor stedenbouw toe aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het Kanaalplan. De jury oordeelde dat het Kanaalplan “een ambitieus en vernieuwend multidisciplinair planningsinstrument is, dat de centrumwijken met succes beoogt te (her)ontwikkelen en tegelijk de voornaamste sociaaleconomische en milieugerelateerde uitdagingen wil aanpakken”.

De overige drie winnende projecten kwamen uit Canada, China en Polen.

“Deze prijs is voor ons een geweldig signaal”, zei Rudi Vervoort. “Er vinden zeer veel initiatieven plaats in het Kanaalgebied. Ze zijn nog niet allemaal geconcretiseerd, en dat we in volle uitvoering van het plan zo’n signaal krijgen, sterkt ons in onze aanpak. Wij hebben de juiste keuzes gemaakt om het Kanaalgebied te herontwikkelen op een manier die de inwoners ten goede komt”.