Kaart Satellite Text

Laken: Heraanleg van de Poesjkinrotonde en de aangrenzende straten

De heraangelegde Poesjkinrotonde. - ©Beliris

2013-11-21 – In het kader van het Wijkcontract Roodhuis heeft Beliris(*) deze week de heraanleg van de Poesjkinrotonde en enkele aangrenzende straten voltooid. De werken gingen van start in februari 2013, in samenwerking met de Stad Brussel, en kostten in totaal 1,4 miljoen euro. Dit project maakt deel uit van het beleid om de wijk te herwaarderen.

De uitgevoerde werken beantwoorden aan twee eenvoudige doelstellingen: enerzijds de groenvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen uitbreiden, anderzijds de veiligheid van zwakke weggebruikers en personen met beperkte mobiliteit verhogen. Het project wilde ook aansluiten op de andere aanpassingen in de naburige straten en daarom werd gebruikgemaakt van soortgelijke materialen.

  • Op dePoesjkinrotonde (tussen de E. Bockstaellaan en de Jubelfeestlaan, vlakbij Thurn & Tassis) werden de weg, de voetpaden en de verlichting vernieuwd. Op de middenberm werd een gebruiksvriendelijke plek gecreëerd voor de bewoners om te zitten en een praatje te maken, omringd door plantenbakken die de voetgangers beschermen tegen het verkeer. De bodembedekking in dolomiet was een vraag van de buurtbewoners. Er staan ook nieuwe zitbanken. De oversteekplaatsen voor voetgangers op de weg werden veiliger gemaakt.
  • De Charles Demeerstraat werd volledig heringericht, zowel de weg, de verlichting als de verbrede voetpaden. Tijdens de werken konden de buurtbewoners een aanvraag indienen om voor hun woning een plantenbak te plaatsen. Dat is nu gebeurd en de bakken worden voortaan onderhouden door de buurtbewoners in kwestie.
  • In de Prinses Clementinastraat is nieuwe verlichting aangebracht.

De planten worden geplaatst na de eerste vrieskou van het jaar.

Tot slot werden ook de parkeerplaatsen opnieuw aangelegd om meer duidelijkheid te creëren.

De heraanleg van de Poesjkinrotonde maakt de toegang tot de Bockstaelwijk aangenamer. Maar hier stopt de stadsvernieuwing in de wijk niet. Het Duurzaam wijkcontract Bockstael gaat van start begin januari 2014. Dat plant allerlei ingrepen in de openbare ruimte, met name op het Bockstaelplein, in de buurt van het oude station van Laken en bij de Chambonpassage. Er komen ook pocketparken om meer groen in de wijk te brengen. De ingrepen worden uitgevoerd over een periode van 6 jaar .

Meer info: www.beliris.be

(*) Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorziet in de initiatieven die bestemd zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.