Kaart Satellite Text

Maison BILOBA Huis: seniorenwoningen in Schaarbeek

 - ©www.maisonbilobahuis.be

2014-02-21 – De eerste steen van het Maison BILOBA Huis werd vandaag gelegd in Schaarbeek. Het project omvat 15 energiezuinige sociale woningen voor ouderen, een gemeenschappelijke leefruimte en een dagopvangcentrum. Het gaat hier om een eerste samenwerking tussen een coöperatie en de overheid in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan.

Op 8 september 2011 gaf de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar goedkeuring aan deze eerste publiek-private samenwerking. Wat houdt die in? De vennootschap met sociaal oogmerk E.MM.A stelt haar gebouw van 1.800 m² in de Plantenstraat 118-120 in het hart van de Brabantwijk in Schaarbeek ter beschikking van het Gewest. De overheid neemt de kosten op zich van de renovatie en het gebruik van het gebouw. De totale kostprijs van de renovatie wordt geraamd op iets meer dan 3 miljoen euro.

Dit vernieuwende project maaktde ontwikkeling van nieuwe woonvormen in de stad mogelijk, waardoor een verouderende bevolking optimaal aangepaste woonomstandigheden aangeboden krijgt.

Het project wil een zorgzame leefomgeving creërenvoor de buurtbewoners en een grote openheid naar de wijk tonen. Dit initiatief werd ontwikkeld in een participatieve dynamiek met de bewoners en wil ondersteuning geven aan de ouderen die in het huis gaan wonen, maar ook aan oudere buurtbewoners en hun omgeving die zo lang mogelijk thuis willen wonen.

Meer info: www.maisonbilobahuis.be