Kaart Satellite Text

Molenbeek: woningen en groenten in de oude rivierbedding

Molenbeek: woningen en groenten in de oude rivierbedding

2014-05-03 – Op het voormalige tracé van de Kleine Zenne werden vier nieuwe passiefwoningen en een educatieve halfopenbare overheidstuin ingehuldigd door de lokale, gewestelijke en federale overheid. Dit ‘Toekomstproject’ ligt aan de Toekomststraat 19a in Molenbeek, tussen het kanaal en het Sint-Jan-Baptist-Voorplein.

De inrichting van een halfopenbare ruimte aan de binnenkant van een stratenblok, gekoppeld aan de bouw van vier woningen is een origineel gemengd programma van het architectuurbureau Cipolat. Het project werd gestart door de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in het kader van het wijkcontract Bioscoop-Bellevue en het grootstedenbeleid.

De halfopenbare ruimte is een educatieve tuin, die sterk steunt op de vrijwillige inzet van de bewoners, verenigingen en scholen in de perimeter van het wijkcontract om de lokale moestuintjes te onderhouden. De tuin draagt bij tot een meer ‘plantaardige’ leefomgeving, biodiversiteit en de ontsluiting van de binnenkant van het stratenblok. Het maakt de bewoners bewust voor de ‘vergroening’ van hun omgeving, verbetert de kwaliteit van de leefomgeving en versterkt het gevoel van eigenaarschap van de bewoners. Ook de sociale cohesie in de wijk en het plezier van elkaar te leren kennen en samen dingen te doen worden erdoor versterkt. Bovendien maakt het de bewoners bewust voor de bescherming van het milieu en de keuze voor duurzame voeding.

De totale kosten van het Toekomstproject (woningen en tuin) bedragen 1.516.515 euro. De financiële partners van het project zijn het Grootstedenbeleid van de federale staat (1.030.004 euro, 68 procent van het totaal), het wijkcontract (Brussels Gewest en gemeente Molenbeek: 438.270 euro, 29 procent) en Batex (48.240 euro, 3 procent).