Kaart Satellite Text

Monumentaal lichtbaken, gigantisch panorama en Masterplan voor de Haven van Brussel

Monumentaal lichtbaken, gigantisch panorama en Masterplan voor de Haven van Brussel

2013-05-24 - De Haven van Brussel heeft vandaag het feestprogramma voor haar 20e verjaardag bekendgemaakt en toelichting gegeven bij het Masterplan voor 2030 dat de bakens uitzet voor de toekomst van de haven voor de komende jaren.

Ook het nieuwe logo van de Haven van Brussel werd onthuld door Benoit Hellings, voorzitter van de Haven van Brussel, en door de Brussels voogdijminister van de Haven van Brussel. Het logo sluit aan bij het gemeenschappelijke model voor de Brusselse gewestelijke en pararegionale instellingen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onlangs heeft voorgesteld.

Feestelijke activiteiten voor de 20e verjaardag van de Haven

Er komt een lichtbaken bestaande uit vier op elkaar geplaatste containers aan het Redersplein, vlakbij de hoofdzetel van de Haven van Brussel. Dat staat symbool voor de aanwezigheid van de haven in Brussel. Het wordt ‘s nachts verlicht en zal tot het einde van het jaar te zien zijn.

Op initiatief van de Brusselse voogdijminister van de Haven zal Mobiel Brussel in november een lichtfestival organiseren rondom het Becodok.

Een groot publiek evenement vindt plaats op zaterdag 1 juni aan het Becodok (Saincteletteplen) tussen 14 en 18 uur, met een heleboel gratis activiteiten.

  • Op 1 juni opent de tentoonstelling ‘Brussel linkeroever, rechteroever’van Jo Struyven. Het betreft een gigantisch panorama van de beide kanaaloevers, tentoongesteld in containers. De tentoonstelling is tot 11 augustus vrij toegankelijk en wordt ook opgenomen in het programma van de editie 2013 van Brussel-Bad (van 5 juli tot 11 augustus).
  • Actieliefhebbers kunnen met de Belgian Pneumaticlub het kanaal verkennen aan boord van pneumatische speedboten. Instappen kan aan de steiger op de linkeroever.
  • De Haven heeft samengewerkt met de Circusschool van Brussel om een schouwspel met koorddansers te organiseren boven het kanaal. Wie wilkan op een originele manier en in alle veiligheid het kanaal oversteken over een ‘apenbrug’ of kiezen voor de ‘death ride’. Daarnaast zijn er workshops in circuskunsten en straattoneel op de beide oevers van het Becodok te beleven.
  • De zeilschool van de Brussels Royal Yacht Club is ook van de partij en geeft demonstraties met laserzeilboten die varen rond de ‘kanaalmonsters’ die speciaal door personeelsleden van de Haven van Brussel werden vervaardigd.

Masterplan 2030

De Haven van Brussel heeft vrijdag ook een document voorgesteld dat dienst zal doen als richtlijn voor de ontwikkeling van de haven tot 2030. Een Masterplan dat de bakens uitzet voor de toekomst van de haven, rekening houdend met de huidige evoluties in de transport- en logistieksector, maar ook met de krachtlijnen voor de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze studie verenigt twee benaderingen: het sociaaleconomische aspect, uitgewerkt door het European Center for Strategic Analysis,en het stedenbouwkundige aspect, uitgewerkt door het bureau Cooparch-RU.

Dit werkstuk identificeert acht trends die de havenontwikkeling kunnen ondersteunen. Die worden omgezet in concrete projecten voor de verschillende zones van het havendomein, die bovendien nieuwe werkgelegenheid creëren. Enkele projecten: eennieuwe, duurzame havenzone op het terrein naast het TIR-centrum, eenroll-on-roll-offterminal in de voorhaven, eennieuwe passagiersterminal in de voorhaven, een proefproject voor stedelijke distributie in het TIR-centrum en overslagpunten langs de waterweg voor een duurzame stedelijke distributie.

De conclusies van het Masterplan werden in aanmerking genomen bij de opmaak van het nieuwe beheerscontract dat de Haven van Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 7 mei officieel ondertekenden.

De projecten die in dit document beschreven worden, moeten de rol van de haven voor de mensen versterken en bijdragen tot een meer duurzame gewestelijke economie. De bijdrage van de haven aan de bevoorrading van stad en het gewest via de innovatieve projecten voor stedelijke distributie uithet Masterplan, is een van de facetten van de rol die de Haven van Brussel in de toekomst zal spelen.

De Brusselaars zullen bij al deze projecten hun voordeel doen: op het vlak van leefmilieu, werkgelegenheid en mobiliteit. Ze leveren ook een bijdrage aan de tegemoetkoming aan de talrijke noden en uitdagingen waarmee Brussel in de jaren tot 2030 geconfronteerd zal worden op het gebied van energie, logistiek en economie.