Kaart Satellite Text

Nieuw stuk van de Groene Wandeling, tussen Vorst en Anderlecht

Langs de Zenne en de Aa wordt het wandelpad op het hoogste deel van de oever aangelegd. - ©Beliris

2012-04-12 - Beliris(*) start deze week met de inrichtingswerken van een nieuw stuk van de Groene Wandeling tussen Vorst en Anderlecht. Het stuk heeft een totale lengte van 2,5 km tussen de Zijdeweverijstraat in Vorst en de Aa-sluis in Anderlecht op het kanaal Brussel-Charleroi. Het totale budget van de werken bedraagt 1.611.350 euro. Ze zouden in december 2012 klaar moeten zijn.

Beliris vat de herinrichtingswerken aan die de continuïteit van het tracé van de Groene Wandeling tussen de gemeenten Vorst en Anderlecht verzekeren. Wandelaars zullen het kanaal Brussel-Charleroi dus kunnen bereiken dankzij beveiligde en vergroende wegen. Het traject volgt de Zijdeweverijstraat, loopt onder de spoorwegbrug door en dan verder langsheen drie grote verkeersaders: de Humaniteits-, de Internationale- en de Industrielaan. Het parcours bereikt vervolgens het kanaal langs de oevers van de Aa.

De geplande tussenkomsten hebben tot doel het wandelparcours te beveiligen en tegelijk de kwaliteit ervan te verbeteren door de wegbekledingen te renoveren, het fietspad te markeren, bomen en struiken aan te planten, meubilair (picknicktafels, banken…) op te stellen en verlichting aan te brengen. Dankzij de inrichtingen zullen wandelaars de natuur in de stad kunnen ontdekken langs een vlot herkenbaar parcours. De Groene Wandeling is zowel voor voetgangers als fietsers bestemd; Beliris heeft dus voldoende brede en verschillende ruimtes voorzien.

De Groene Wandeling is een traject van 63 km op de rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewestdie het voor voetgangers en fietsers mogelijk maakt tal van groene ruimtes in de tweede ring te bereiken. Haar eerste doel bestaat erin bij te dragen tot de ontspanning en vrijetijdsbesteding van de burgers en tegelijk de zachte mobiliteit te bevorderen. De Groene Wandeling biedt de wandelaars een grote verscheidenheid aan landschappen in een stedelijke omgeving: parken, bossen, wouden, half natuurlijke landschappen en natuurreservaten naast meer stedelijke en industriegebieden. Hoewel een groot deelvan het huidige parcours van de Groene Wandeling van goede kwaliteit is, zijn er nog inrichtingswerken noodzakelijk. Samen met Leefmilieu Brussel voert Beliris al vele jaren werken uit om deze groene gordel rond het Brussels Gewest volledig dicht te maken op een aangename en beveiligde manier.

Meer info: www.beliris.be

(*) Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorziet in de initiatieven die bestemd zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.