Kaart Satellite Text

Nieuwe banen aan het kanaal dankzij Brusoc

Nieuwe banen aan het kanaal dankzij Brusoc

2013-05-21 - Als je in de buurt van het kanaal van Brussel komt, dan merk je het meteen: dit is een wijk die volop in beweging is. Brusoc, een afdeling van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Brussel (GIMB), bevestigt die indruk nu met cijfers.

Brusoc heeft steun gegeven aan ruim 500 microbedrijven, waardoor 962 nieuwe banen zijn ontstaan sinds 2001. Banen die niet verplaatst kunnen worden, voor de bewoners van dit gebied, dat zich uitstrekt over zeven van de negentien Brusselse gemeenten.

Zelf krijgt Brusoc steun van Europese middelen (EFRO): 4,4 miljoen euro van 2001 tot 2007 en 5,8 miljoen euro van 2008 tot 2012. Daardoor kon Brusoc allerlei instrumenten inzetten (vooral financiële, zoals startfondsen en microkredieten) om beginnende economische activiteiten een steuntje in de rug te geven. 

In het kanaalgebied hebben vooral microbedrijven en sociale economiebedrijven steun gekregen. En daardoor steunen zij op hun beurt een hele wijk en een hele stad. De bedrijven zijn vooral actief in de detailhandel, dienstverlening, ambachten, audiovisuele sector en communicatie.

Meer info: www.srib.be/nl/brusoc