Kaart Satellite Text

Nieuwe duurzame economische havenzone

Het TIR-centrum - © Haven van Brussel

2012-12-20 - De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de raad van bestuur van de Haven van Brussel en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) hebben de oprichting goedgekeurd van een duurzame economische havenzone op het terrein van 86.470 m² gelegen langs de Havenlaan tussen het TIR-centrum en Thurn & Tassis. Dit project zou minstens 300 directe banen moeten genereren.

In dit stadsdeel komt er dus een nieuwe ruimte gewijd aan duurzame economische en transportactiviteiten die een directe link vormen met de bevoorrading van de Brusselse stedelijke economie.

Voor de ontwikkeling van dit project is er veel aandacht om te vermijden dat er een "industriegebiedeffect" ontstaat en dit gebeurt met het oog op een optimale stedelijke integratie van de nieuwe site in de naburige wijken van Thurn & Tassis en Laken (de Tivoliwijk), die in de komende jaren ook tot ontplooiing zullen komen met de komst van nieuwe huisvesting, allerlei voorzieningen en een groenzone.

Concreet gezien wordt het terrein in twee stukken opgedeeld.

  • Een zone van zowat 53.500 m² die ontwikkeld en gecommercialiseerd wordt door een partnerschap tussen de Haven van Brussel en de GOMB om er stedelijke bedrijven te laten neerstrijken die in de onmiddellijke omtrek geïntegreerd zullen zijn. De Haven van Brussel en de GOMB hebben hiervoor onlangs een onderzoek verricht waarin de belangstelling uit de economische wereld aangetoond wordt met zowat 70 geïnteresseerde ondernemingen.
  • Een zone van 26.800 m² waar de Haven van Brussel ter aanvulling bij het huidige TIR-centrum een logistiek pakhuis van de nieuwe generatie zal optrekken. De kostprijs hiervan wordt op 19 miljoen euro geraamd. Het huidige TIR-centrum zal trouwens ook gerenoveerd worden om het beter te laten aansluiten in het stedelijke stadsweefsel.

De bedoeling is de huidige rol van het TIR-centrum te versterken, het een modelfunctie voor duurzame stadsdistributie te schenken en er een economische ruimte te ontplooien die werkgelegenheid aan de Brusselaars verschaft.

Dit project is de voorbode van een nieuwe koers in de ontwikkeling van economische zones in de stadscentra, waarbij de beperkte beschikbare ruimte te Brussel optimaal aangewend wordt met een betere return op vlak van banen alsook een opwaardering van de omliggende ruimte.

Meer info: www.havenvanbrussel.be