Kaart Satellite Text

Nieuwe dynamiek voor de Leuvensesteenweg

Nieuwe dynamiek voor de Leuvensesteenweg

2013-03-12 - Deheraanlegplannen voor de Leuvensesteenweg werd vanmiddag uit de doeken gedaan door de Brussels minister van Openbare Werken en de Burgemeester van Sint-Joost-ten-Node. Vanaf dinsdag 26 maart treedt de nieuwe verkeerssituatie in voege.

Deze plannen zijn gebaseerd op 4 pijlers: meer comfort voor voetgangers en fietsers; een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer; een rationalisering van de verkeersdruk; en een aantrekkelijkere openbare ruimte. Dit principeakkoord is het gevolg van een overleg met de bevolking en alle betrokken actoren, en van een grondige analyse van de resultaten van de interactieve panelgesprekken met burgers.

Comfort voor voetgangers

In de Leuvensesteenweg zelf komen aan weerszijden van de rijweg comfortabele voetpaden met een breedte van minimaal 3 meter tot 5 meter op bepaalde plaatsen. Paaltjes aan beide kanten van de rijweg zorgen ervoor dat parkeren of stilstaan voor auto’s op deze voetpaden onmogelijk wordt. Ook zijn voor de voetgangers 3 rustpunten met groenvoorzieningen en stadsmeubilair voorzien (aan het uiteinde van de Kunstlaan, aan de achterkant van de Madoutoren en beneden op de hoek met de Scailquinstraat).

Doorstroming openbaar vervoer en comfort fietsers

In de Scailquinstraat komen dan weer busbanen in beide rijrichtingen. Deze busbanen kunnen ook gebruikt worden door fietsers en taxi’s. Gebruikers van het openbaar vervoer komen nog meer aan hun trekken: zowel in het Madouplein als in de Scailquinstraat worden nieuwe en comfortabele wachthuisjes geplaatst.

Verkeersdruk

De Leuvensesteenweg wordt vanaf Madou tot aan het Sint-Joostplein opnieuw opengesteld voor het gemotoriseerd verkeer. In de Leuvensesteenweg wordt 1 rijstrook voorzien voor auto's: chauffeurs kunnen er enkel van het Madouplein richting het Sint-Joostplein rijden. Net als in de Leuvensesteenweg is er in de aanpalende Scailquinstraat 1 rijstrook voor wagens: automobilisten kunnen er enkel van het Sint-Joostplein richting het Madouplein rijden. Dankzij deze oplossing is de verkeerdruk tussen de Leuvensesteenweg en de Scailquinstraat beter verdeeld. Ook de taxi’s kunnen rekenen op extra ruimte (nieuwe standplaats aan de Madoutoren; voorts fungeert de laad- en loszone in de Leuvensesteenweg, tegenover discotheek Mirano, ’s nachts ook als taxistandplaats). Om het doorgaand verkeer te verminderen, zal de gemeente Sint-Joost binnenkort een studie lanceren die alle mobiliteitsmaatregelen sinds 2002 nader analyseert.

Timing

Vanaf dinsdag 26 maart treedt de nieuwe verkeerssituatie in voege. Deze tijdelijke opstelling vormt de voorbode van de definitieve heraanleg. Momenteel bereidt de gewestelijke administratie Mobiel Brussel een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor. De bevolking zal zich over deze plannen nog kunnen uitspreken in het kader van een openbaar onderzoek, dat allicht vlak na de zomervakantie zal plaatsvinden.