Kaart Satellite Text

Nieuwe Openbare Computerruimte in Molenbeek

Nieuwe Openbare Computerruimte in Molenbeek

2013-02-27 – Vandaag hebben de gewestminister bevoegd voor Informatica en de lokale autoriteiten van Molenbeek de Openbare Computerruimte (OCR) van de gemeente officieel geopend.

De OCR van Molenbeek opent zijn deuren in het hartje van de gemeente, in de lokalen van het Dienstencentrum Randstad (Hovenierstraat 45, te 1080 Brussel). Bedoeling is om er burgers, in het bijzonder mensen die nu nog van de digitale maatschappij uitgesloten zijn, met pc en het Internet te leren werken. De gespecialiseerde IT-docenten van KureghemNet (vzw Maks) zullen er een breed aanbod cursussen of workshops organiseren, zo bijvoorbeeld basiscursussen voor volwassen en “Creakids”-workshops voor kinderen, of nog een “Gamelab” voor jongeren.

Met zijn interactief bord profileert de OCR van Molenbeek zich als een echte computerklas in het tijdperk van het digitale onderwijs. In het door wifi bestreken lokaal kunnen 18 cursisten terecht, die elk een eigen pc en koptelefoon met microfoon krijgen, net zoals de lesgever trouwens. In het lokaal zijn ook een videoprojector en een printer-scanner opgesteld. Voor de software zorgt de vzw Maks, aan wie de gemeente Molenbeek het beheer van haar OCR toevertrouwd heeft.

Molenbeek is meteen de 15de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gefinancierde gemeentelijke OCR. Aankoop, installatie en onderhoud van de benodigde apparatuur is de zaak van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest. De gemeenten moeten zelf zorgen voor een ingericht OCR-lokaal en moeten de werking van de OCR organiseren.

Meer info:

Openbare Computerruimte van Molenbeek - Dienstencentrum Randstad - Hovenierstraat 45 - 1080 Brussel

Tel.: 02.520.36.71

E-mail: info@kureghemnet.org