Kaart Satellite Text

Nieuwe verblijfplaats voor personen met een geestelijke handicap

Nieuwe verblijfplaats voor personen met een geestelijke handicap

2013-09-04 – De VZW De Potelier (dagcentrum voor 26 personen met een geestelijke handicap), gelegen in Neder-over-Heembeek, begint de opbouw van een nachtcentrum voor 20 personen met een geestelijke handicap waarvan 3 personen met een belangrijke afhankelijkheid, Wimpelbergstraat 188, 1120 Brussel. Bovendien zal een bed voorbehouden blijven voor dringende gevallen of een kortverblijf.

De Potelier heeft vandaag 4 september de eerste steen gelegd van «Villa Pilifs» in aanwezigheid van de gewestelijke en lokale autoriteiten, waarvan de Schepen van de Stad Brussel bevoegd voor Huisvesting. Het gebouw zal waarschijnlijk voor september 2014 beeindigd zijn.

Dit project is één van de laureaten van de projectoproep ’Voorbeeldgebouwen’ van Leefmilieu Brussel. Het heeft de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GeGeCom) van hetBrusselsHoofdstedelijk Gewest.

De VZW De Potelier kan ook op de steun van talrijke private en publieke sponsors rekenen.

Meer info: www.potelierdespilifs.be