Kaart Satellite Text

Opstijgen van de woningen “Helihaven”

 - ©Ville de Bruxelles et JAVA Architectes

2014-01-18 – De Stad Brussel heeft vrijdag de woningen van het project “Helihaven” ingehuldigd.

Met 15 woongelegenheden, 13 half-ondergrondse parkeerplaatsen, een nabijgelegen handelszaak en de uitbreiding van het Cultuur- en sportcentrum Noordpool, laat deze vastgoedoperatie een onbezetteruimteverdwijnen.

Deze vastgoedoperatie, gedragen door de Grondregie, heeft 3.003.512 euro gekost.