Kaart Satellite Text

Park Ninoofsepoort: stedenbouwkundige vergunning uitgereikt

Park Ninoofsepoort: stedenbouwkundige vergunning uitgereikt

2015-06-03 – De stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de openbare ruimte aan de Ninoofsepoort werd op 22 mei uitgereikt. Dat hebben de minister-president en de minister van Openbare Werken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekendgemaakt. Daarmee is een nieuwe beslissende stap gezet in de richting van de ambitieuze heraanleg van deze strategische plaats. 

De vergunning betreft de aanleg van een groot park, een lagere impact van het autoverkeer en een openbare ruimte met meer kwaliteit. Er is ook rekening gehouden met de opmerkingen van de bewoners over de doorgang van de tram door het park: hettraject  zal namelijk worden verplaatst naar de Ninoofsesteenweg, waardoor het park aanzienlijk groter zal zijn dan oorspronkelijk was gepland.

De werkzaamheden worden gefinancierd door het Gewest en Beliris (*). Ze gaan begin 2016 van start gaan en eindigen in oktober 2018. In die tijd worden de overblijvende gebouwen afgebroken en wordt het terrein gesaneerd en beveiligd. Er kunnen ook tijdelijke projecten worden voorgesteld om de wijk tot leven te brengen.

De heraanleg van de openbare ruimte is bovendien het startsein voor een woonproject waarvoor het gewest en de firma Besix, eigenaar van een van de twee percelen van de site, een haalbaarheidsstudie hebben laten uitvoeren. De regering heeft de resultaten van de studie in maart 2014 ontvangen en haar goedkeuring gegeven aan het aanbevolen scenario voor de bouw van in totaal ongeveer 30.000 m² woningen. De inrichting van dit terrein zal worden omkaderd door een stedenbouwkundige verordening die binnenkort wordt uitgewerkt.

(*) Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorziet in de initiatieven die bestemd zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen