Kaart Satellite Text

Primeur in Brussel: Molenbeek tekent huisvestingsovereenkomst

 - ©GB Molenbeek

2013-11-22 – Op woensdag stemde de gemeenteraad van Molenbeek in met de huisvestingsovereenkomst die werd onderhandeld met het gewest en de staatssecretaris voor Huisvesting. Doel: de muren tussen het huisvestingsbeleid van de gemeente en het gewest afbreken. “We hebben besloten samen een gecoördineerde actie te voeren, waarbij alle openbare operatoren worden betrokken, een primeur in Brussel. Alleen zou ons dat niet gelukt zijn”, zei de schepen van Huisvesting van Molenbeek.

De plaatselijke openbare initiatieven van de Molenbeekse Huisvesting, het OCMW en het sociaal verhuurkantoor M.A.I.S. zullen via de gemeente worden gecoördineerd met de gewestelijke acties van de BGHM, CityDev (vroegere GOMB) en het Huisvestingsfonds. Ook de verenigingen die actief zijn op het worden betrokken. Jaarlijks wordt 20 miljoen euro geïnvesteerd in de overeenkomst, 6 miljoen van de gemeente en 14 miljoen van het gewest.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft twee doelstellingen: renovatie en constructie.

  • Er worden 750 openbare woningen gerenoveerd: 250 worden in overeenstemming met de Huisvestingscode gebracht, 250 van modern comfort voorzien en bij 250 wordt het energieverbruik drastisch verminderd.
  • Van de 1.425 potentiële woningen worden 900 openbare woningen gebouwd en opengesteld voor het publiek tegen 2019.

 

35 procent bestaat uit middelgrote woningen voor gezinnen met een jaarlijks inkomen van minder dan 59.000 EUR; 40 procent zijn bescheiden woningen en 25 procent sociale woningen. Met het oog op het versterken van de sociale mix komen er middelgrote woningen in wijken met veel sociale en bescheiden woningen en omgekeerd. Hetzelfde geldt voor de verhouding tussen eigenaars en huurders.

Er zal eveneens gezorgd worden voor een mix van functies, met een gemeenschappelijke infrastructuur op de benedenverdieping, zoals crèches, scholen, of handelszaken.

In de directe omgeving van de woningen komen gemeenschappelijke tuinen en moestuinen, evenals groendaken. De kelderverdiepingen zijn bestemd voor extra parkings, toegankelijk voor bewoners en gebruikers van de wijk.

De burgemeester van Molenbeek is tevreden: “Deze overeenkomst zal leiden tot een verbetering van het aanbod van middelgrote en bescheiden woningen, waardoor middenklassegezinnen worden aangemoedigd om in Molenbeek te blijven”.