Kaart Satellite Text

Record voor de containers in de haven van Brussel

 - ©SPRB (Marcel Vanhulst)

2016-01-29 – De waterwegtrafieken van de haven van Brussel voor het jaar 2015 tekenen een lichte daling op, zowel voor de eigen trafiek als voor de transittrafiek, voor een totaal van iets meer dan 6,5 miljoen ton.

Toch zijn er bemoedigende cijfers die aantonen dat de trafieken diverser worden, aangezien de nieuwe stromen op spectaculaire wijze evolueren. De aanwijzingen dat de containertrafiek eind 2014 heropleeft, blijken spectaculair uit een recordjaar 2015 voor het containertransport in Brussel, dat toeneemt met 56 % of een totaal van 19.465 TEU (twenty foot equivalent unit). Het vorige record van 17.979 TEU uit 2010 is daarmee ruimschoots overtroffen. Het palettentransport kent dan weer een stijging met +266 %, met bijna 12.000 geladen en geloste paletten in de haven, tegenover iets meer dan 3.000 vorig jaar.

Deze cijfers bekrachtigen de strategische beslissingen van de Haven van Brussel wat betreft haar diversificatieprojecten, en bevestigen dat de haven een cruciale rol speelt in de stedelijke distributie met respect voor milieu en stad.

De lichte globale daling van de trafiek is vooral te wijten aan het feit dat er in 2015 geen baggerwerken waren in Brussel, en dat de tonnages afgevoerde werfgrond duidelijk kleiner waren dan vorig jaar. De daling is dus vooral conjunctureel. Als we de grond en het baggerslib zouden aftrekken, en de vergelijking tussen 2015 en 2014 zouden behouden, zou de eigen trafiek een stijging optekenen met 7,6 %.

Niettemin heeft de trafiek via de waterweg nog steeds een niet te verwaarlozen impact op de Brusselse mobiliteit en het milieu, aangezien de raming voor het jaar 2015 uitgaat van een besparing naar rato van 611.000 vrachtwagens in en rond Brussel, 95.000 ton CO2 en 24 miljoen euro externe kosten.

De bouwmaterialen blijven het goederentype bij uitstek dat hoofdzakelijk vervoerd wordt via de waterweg in Brussel (55%). De import van olieproducten vertoont een stijging met 17 % en vertegenwoordigt 27 % van de uitwisselingen.

Meer info: www.havenvanbrussel.be