Kaart Satellite Text

Renovatie van een emblematisch gebouw van de Haven

Renovatie van een emblematisch gebouw van de Haven

2014-04-15 – De Haven van Brussel heeft de renovatie uitgevoerd van een emblematisch gebouw in de havengeschiedenis van Brussel: het gebouw van de firma V. Ackermans op de linkeroever van het Bécodok. Een renovatie die verwezenlijkt werd voor alle gevels met de bedoeling het gebouw in haar oorspronkelijk staat te herstellen.

Deze werken sluiten aan bij de wil van de Haven van Brussel om haar beleid van «industrieel design» concreet om te zetten met de bedoeling historische en emblematische gebouwen en monumenten langsheen het kanaal te renoveren en op te waarderen. Deze aanpak zit vervat in het beleid van stedelijke integratie van de haveninrichtingen en moet de Brusselaars in staat stellen zich hun haven opnieuw eigen te maken.

In dit precieze geval werd het beoogde doel bereikt vermits dit gebouw het industriële verleden van het Bécodok oproept, een dok waarvan de kades lange tijd voorbehouden waren voor ondernemingen in bouwmateriaal en opslag maar nu langzaam maar zeker plaats ruimen voor culturele, toeristische en recreatieve activiteiten. Het is trouwens op deze linkeroever dat Leefmilieu Brussel en Beliris eerlang een nieuw gewestelijk park zullen aanleggen.

De firma V. Ackermans werd opgericht in 1813 en is veel later, na meerdere fusies en inkopen, de firma Mpro geworden die nog steeds actief is aan het Bécodok en eerlang al haar activiteiten zal samenbrengen aan het Vergotedok om zich daar te vestigen in het toekomstige «Bouwmaterialendorp» dat door de Haven van Brussel ontwikkeld wordt.

Het gerenoveerde gebouw dat eigendom is van de Haven van Brussel, biedt er onderdak aan een plaatselijke antenne van de Stad Brussel om er opleidingen in te richten die gelinkt zijn aan het vakgebied van de bouw. De werkzaamheden werden uitgevoerd dankzij een dotatie voor stedelijke integratie die het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest aan de Haven van Brussel verleend had.

Thibaud Wyngaard, voorzitter van de Haven van Brussel prijst deze renovatie: “door deze kwaliteitsvolle renovatie kan een getuige van de economische activiteit die zich lange jaren langs het Bécodok ontplooid heeft, op schitterende wijze gevaloriseerd worden. Dit gebouw zal zich in gunstige zin integreren in de site, ik denk dan voornamelijk aan het toekomstige gewestelijk park waar recreatieve activiteiten zullen tot stand komen die ook bedoeld zijn om de Brusselaars nader in contact te brengen met de waterweg”.