Kaart Satellite Text

Renovatiewerken in het station Brussel-Noord

Renovatiewerken in het station Brussel-Noord

2014-09-02 – NMBS startte op maandag 1 september met een nieuwe etappe van de renovatiewerken in het kader van het zogenaamde ‘masterplan’ voor het station Brussel-Noord. In deze fase wordt de doorgang kant ‘Rogier’, onder de uurwerktoren, aangepakt. Om de moderniseringswerken mogelijk te maken, zullen de doorgang, zijn toegangen kant ‘Rogier’ en kant ‘Aarschotstraat’ en de trappen die van de perrons naar de gang leiden gedurende de hele werfperiode gesloten zijn voor het publiek, dus tot eind 2015. Na afloop van de eerste fase zal de doorgang moderner ogen en zullen de reizigers een aangenamere sfeer ervaren. Zo zal de gang een nieuwe winkelgalerij huisvesten, waarin de reizigers een tiental nieuwe winkelruimtes zullen kunnen bezoeken. Daarnaast moeten de werkzaamheden ook het comfort en de toegankelijkheid verhogen (7 nieuwe liften). Tegelijkertijd breidt de capaciteit van de fietsenstallingen van 110 tot 240 fietsen (en later tot 600 plaatsen).

“Het station Brussel-Noord is met bijna 50.000 reizigers per dag het vierde belangrijkste station van het land, zegt de NMBS. Omdat het aantal reizigers in de toekomst nog zal stijgen en omdat het station niet meer beantwoordt aan de huidige verwachtingen van de reizigers, drong een complete make-over van het station zich op.” De totale kostprijs voor de eerste fase van het masterplan, die nu van start gaat, bedraagt circa 10 miljoen euro. Dat bedrag maakt ongeveer één derde uit van het totale budget voor de renovatiewerken. Het masterplan zal worden uitgevoerd over een periode van drie jaar en bestaat uit drie fasen, die elk ongeveer een jaar zullen duren.

Het station kreeg de voorbije jaren al een opfrissing van de buitengevels, een vernieuwing van het buitenschrijnwerk en het dak, een verlenging van de perrons en een gloednieuw Travel Centre. In de twee volgende fasen van het masterplan worden de overige doorgangen van het station vernieuwd en krijgt de centrale hal haar grandeur van weleer terug. In 2017 zal de reiziger in Brussel-Noord over een compleet vernieuwd station beschikken.