Kaart Satellite Text

Sint-Joost werkt aan de heropleving van het Sint-Lazarusplein

Het Sint-Lazarusplein - ©Suede 36

2012-02-23 -  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Beliris(1) en de Gemeente Sint-Joost werken sedert een jaar samen om de wijk rond het Sint-Lazarusplein in Sint-Joost op een duurzaam manier te veranderen. Ze lanceerden een internationale wedstrijd om de 30 000 m² openbare ruimte tussen het Noordstation en de Kruidtuin her in te richten. De resultaten worden in juni 2012 verwacht. 

Deze wijk had gedurende een lange tijd een negatief imago maar tussen de Nieuw- en de Brabantstraat, twee straten met een recordaantal bezoekers, het potentieel is  groot en vraagt enkel om op te leven: nabijheid van het stadscentrum, levendige wijken, optimale bereikbaarheid met verschillende transportmodi, aanwezigheid van de Kruidtuin, talrijke handelszaken, hotels en belangrijke culturele instellingen in de buurt.

Op basis van een breed participatief proces(2) hielpen de stedenbouwkundigen van Suede 36 de overheid om een project voor de openbare ruimte te definiëren en te coördineren. Het studiebureau Stratec stelde van zijn kant een nieuw mobiliteitsplan op voor de Noordwijk, dat aan de inwoners zou moeten voorgesteld worden op 1 maart aanstaande.  De bedoeling is een ambitieus landschapsarchitectuurproject uit te werken, dat opnieuw plaats zal geven aan de zachte weggebruiker terwijl de buurtbewoners beschermd worden voor het transitverkeer. Het komt erop aan de verbindingen te herstellen aan de overkant van de Noord Zuidspoorverbinding en het stadscentrum, de  Noordwijk en de wijken van Sint-Joost en Schaarbeek. Door te werken met het licht, materialen, signalisatie, straatmeubilair, aanplantingen, wil de overheid ervoor zorgen dat  straten en pleinen van de buurt opnieuw in het bezit worden genomen door de burgers, handel en cultuur.
Met een financiering van Beliris ten bedrage van 2,6 miljoen en de stedenbouwkundige lasten van de toekomstige Silver Tower, zal de overheid in het totaal 5,5 miljoen euro investeren om wegen, pleinen en tunnels in te richten. In 2011 werd een Europese oproep tot kandidaatstelling gelanceerd om teams samen te brengen die samengesteld zijn uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, verlichtingsontwerpers en signalisatiedeskundigen.

Vijf verenigingen, samengesteld uit Belgische, Franse en Nederlandse bureaus, werden weerhouden om hun ontwerp voor te stellen aan een adviescommissie, voorgezeten door de Bouwmeester van het Gewest.

De weerhouden teams zijn de volgende:

•   Bas Smets (B) - Jean-Pierre Charbonneau (FR) - Greisch (B) - Bouwtechniek (B).
•   Buur (B) -Bureau France (B).
•   Karres & Brands (NL) - B-Architecten (B).
•   Okra (NL).
•   R2D2 Architecture (B) - Richez_Associés (FR) - MSA (B) - Bagon TPF (B) - Aries Consultants (B).
 
(1) Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorziet in de initiatieven die bestemd zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.

(2) Om een definitie van het toekomstige project vast te leggen, organiseerden de stedenbouwkundigen van Suede36 begin 2010 een brede enquête met vragenlijsten bij de gebruikers en de bewoners, leidden twee verkennende tochten met een gevarieerd panel, waaronder een nachtwandeling met de “licht-”adviseur Isabelle Corten, van Radiance 35, en organiseerden twee werkgroepen samengesteld uit de actoren van het project, gebruikers en bewoners, om concrete voorstellen aan te brengen en te bespreken.