Kaart Satellite Text

Tracé van de toekomstig metro Noord

Tracé van de toekomstig metro Noord

2013-02-28 - De Brusselse regering heeft vandaag het tracé gekozen voor de zogenaamde metro Noord, de verlenging van de Brusselse metro richting Schaarbeek en Evere, op voorstel van minister van Openbare Werken en Vervoer.

Er werd gekozen voor het traject ‘Schaarbeek dichtbevolkte wijk’ (zie plannetje). Dit traject heeft het grootste reizigerspotentieel en is bovendien het kortste en dus goedkoopste van de drie onderzochte traject-varianten. De details van het traject en de precieze inplanting van de metrostations zal gebeuren na overleg met de gemeenten Schaarbeek en Evere. Het is de bedoeling in 2018 met de bouw van start te gaan. De ingebruikname is gepland voor 2022. De totale kostprijs wordt geraamd op 570 miljoen euro.

Het beginpunt zal het Noordstation zijn. De uitgevoerde studie houdt rekening met stations om de 700 meter. Ter vergelijking: in Parijs bedraagt de afstand tussen twee stations gemiddeld 1 km en in de bestaande Brusselse metro is dat gemiddeld nog geen 500 meter. De inplanting van de stations, zo besliste de Brusselse regering, moet zo gekozen worden dat er een optimale aansluiting is met de trein, tram en bus. Het eindpunt van de nieuwe lijn ligt nog niet vast: Bordet en Haren zijn twee mogelijkheden.

De uitbreiding van de metro richting Noord is noodzakelijk om de groeiende vraag naar openbaar vervoer tussen het centrum van Brussel en het Noorden van het gewest op te vangen. Die vraag werd becijferd op meer dan 6.000 reizigers per uur, een aantal dat te hoog is om bediend te kunnen worden door betere bovengrondse tram- en busverbindingen. Ook een premetro kan deze reizigersaantallen niet aan. Uit de socio-economische studie die vorig najaar werd opgeleverd, blijkt dat een nieuwe premetrolijn Noord oververzadigd zou zijn van bij haar ingebruikname (ze zou namelijk meteen een bezettingsgraad hebben van 162 procent).

Wat het soort metro betreft, verkiest de studie de automatische metro boven de manuele metro. De investeringskost is weliswaar licht hoger (+4,5 procent) , maar de snelheid, frequentie en capaciteit liggen hoger en dus zijn de exploitatiekosten lager.