Kaart Satellite Text

Video’s ‘Portretten uit de wijken’

Video’s ‘Portretten uit de wijken’

2012-07-04 – Gülcan met haar vrouwenwerking in het lokale verenigingsleven van Schaarbeek; Marie-Rose(1) met haar inzet voor de Maritiemwijk in Molenbeek; Rodrigo met zijn architectenblik op de stad die hij van bovenaf bekijkt in Sint-Joost; Ziambi met zijn maatschappelijk werk dat hij enthousiast verricht in Anderlecht… Vier boeiende ontmoetingen op vier plaatsen in Brussel, vier inkijkjes in het Brusselse leven, vier pakkende personen … voor deze vier ‘Portretten uit de wijken’.

Het team van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert al vele jaren een inspraaktraject met de bewoners van de centrale wijken. Tijdens die bijeenkomsten maakten de medewerkers kennis met Gülcan, Marie-Rose, Rodrigo en Ziambi. Ze werden getroffen door hun kijk op de buurt, die ver verwijderd is van de clichés en vooroordelen waarmee ze vaak te kampen hebben. Daarom wilden ze deze vier mooie mensen graag voorstellen aan de bezoekers van Bru+.

Deze vier ‘Portretten uit de wijken’ zijn een uitnodiging om dit deel van het gewestelijk grondgebied te (her)ontdekken door de ogen van zijn eigen bewoners.

(1) In Memoriam.