Kaart Satellite Text

Vier extra Duurzame Wijkcontracten

Vier extra Duurzame Wijkcontracten

2013-01-17-  Op voordracht van de Brussels minister bevoegd voor Stadsvernieuwing, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zopas de vier wijken geselecteerd die vanaf januari 2013 gedurende vier jaar geweststeun zullen ontvangen in het kader van de Duurzame Wijkcontracten.

Dit zijn de laureaten:

  • ’Bockstael’ in Stad Brussel;
  • ’Gray’ in Elsene;
  • ’Passer’ in Anderlecht;
  • ’As Leuven’ in Sint-Joost-ten-Node.

Deze vier wijken zullen in 2013 negen maanden besteden aan de opstelling van hun stadsvernieuwingsprogramma. Dat programma omvat onder meer een volledige en transversale diagnose van de wijk. De vier jaar durende uitvoeringsfase zal in 2014 van start gaan.

Sinds 1993 renoveert en versterkt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn oude wijken door middel van doelgerichte acties: de Wijkcontracten. Deze contracten, waarbij de inwoners zeer nauw betrokken worden, strekken ertoe het levenskader van de burgers te verbeteren dankzij concrete realiseringen, zoals de herinrichting van de openbare ruimte en de parken, de verwezenlijking van woningen en van collectieve voorzieningen. De Wijkcontracten omvatten bovendien een brede waaier aan acties die door talrijke verenigingen worden gevoerd om de kwetsbaarheid van woningen te verminderen en de bewoonbaarheid ervan te verhogen.

De Wijkcontracten zijn in 2010 omgedoopt tot Duurzame Wijkcontracten. De projecten houden thans rekening met leefmilieu en duurzame ontwikkeling:  de energieprestatie van gebouwen, het waterbeheer en de biodiversiteit in dichtbevolkte wijken en het afvalstoffenbeheer. Bovendien wordt er voortaan een nog grotere burgerparticipatie verwacht.

Elk jaar worden vier wijken geselecteerd. Zij ontvangen een totaalbedrag van 44.000.000 euro. Elke gemeente kent een medefinanciering toe die minimaal 5% van het budget bedraagt. Daarbij komt nog 12 miljoen euro van Beliris(*).

(*) Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorziet in de initiatieven die bestemd zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.