Kaart Satellite Text

Volgende Halte: het Noordstation

 - ©www.jonction.be

2012-11-05 - In het kader van het Jonction-gebeuren*, zal het volgende publieke debat rond het Noordstation op 14 november in het CCN (Iris-zaal) georganiseerd worden.

De aansluiting van het station met de haar omliggende wijken, de gevolgen van de aankomst van de metro in Schaarbeek, verschillende vastgoedprojecten, ter studie of in uitvoering, in de onmiddellijke omgeving van het station, zullen onder andere besproken worden.

 

Openen van de deuren om 19u30. Aanvang debat: 20u. Gratis toegang, maar reservatie verplicht via info@jonction.be (met de vermelding HALTE NOORDSTATION).

Meer info: www.jonction.be.

(*) Het Jonction-gebeuren is een cultureel en stedenbouwkundig project dat in september 2011 tot stand kwam op initiatief van de vzw Recyclart en de vzw Congres, met ondersteuning van de Bouwmeester voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bMa) en het ATO.