Kaart Satellite Text

Vormingcyclus voor kanaalgidsen

 - ©ADT-ATO/Reporters (Eric Herchaft)

2013-01-11 -   Een waterweg met vele gezichten, namen en uitdagingen: dat is het Zennekanaal tussen Seneffe en Wintam dat onlosmakelijk met de Zenne is verbonden.

Om (nieuwe) gidsen te opleiden en bij te scholen over het thema van de waterlopen en het water in het Zennebekken, organiseren Kanaalgidsen en Coördinatie Zenne in het voorjaar 2013 een interregionale vormings- en activiteitencyclus over de verschillende facetten en functies van de Zenne en het Zennekanaal. Een integrale en multifunctionele benadering van het hele Zennebekken vormt de rode draad door de zevendelige lessenreeks.

De vormingscyclus wordt georganiseerd door Kanaalgidsen vzw en Coördinatie Zenne vzw, in samenwerking met Brussels by Water, Kanaaltochten Brabant en Circuits Brabant-Hainaut, met de steun van het Prins Filipfonds van de Koning Boudewijnstichting, het Vlaams en Brussels Gewest.

De vormingscyclus richt zich naar alle geïnteresseerden.

Programma:

 • Dinsdag 22 januari 2013: Zenne en Zennekanaal over de gewestgrenzen heen.
 • Donderdag 7 februari 2013: Waterbeheersing in het Zennebekken.
 • Dinsdag 19 februari 2013: Kunstwerken op de waterwegen.
 • Zaterdag 9 maart 2013: Nautische kennis.
 • Woensdag 27 maart 2013: Water in de stad - wonen en werken aan het water.
 • Dinsdag 16 april 2013: Goederenstromen op het Zennekanaal.
 • Dinsdag 21 mei 2013: Waterkwaliteit als basis voor natuur en biodiversiteit.

 

Praktische info:

 • Tijdens alle sessies worden zowel Nederlands- als Franstalige presentaties en bezoeken voorzien (afhankelijk van spreker en locatie). Er is geen simultaanvertaling beschikbaar.
 • Wegens het beperkt aantal plaatsen wordt voorrang gegeven aan deelnemers die de volledige cyclus volgen.
 • De inschrijving is pas definitief indien het deelnamegeld betaald is.
 • Meer info en inschrijving: www.kanaalgidsen.be