Kaart Satellite Text

Vorst HORECA: opleiding krijgt een beter gebouw

 - ©Gemeente Vorst

Het opleidingscentrum voor horecaberoepen wordt geopend met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In de tweede helft van 2015 komen er een crèche en een dagcentrum voor ouderen bij.

***

2014-05-22 –Het terrein is uitgestrekt, maar niet makkelijk te exploiteren. Het ligt in het lage gedeelte van Vorst, in een overstromingsgebied dat vaak overstroomd wordt. Tussen twee spoorlijnen, een naar Charleroi en een naar Bergen, en in een bocht van een weg die wordt gebruikt door veel pendelaars. Maar ook vlakbij het centrum voor hedendaagse kunst Wiels, in de Luttrebruglaan, waardoor het makkelijk te vinden is. Het terrein moet volledig heringericht worden, maar heeft het voordeel dat er drie mooie projecten komen, die de generaties overstijgen: een crèche, een dagcentrum voor ouderen en een opleidingscentrum voor de horeca met een cafetaria. Het geheel ligt te midden van een park.

Voor de ontwikkeling van het project Vorst HORECA was de expertise van de vzw FOR.E.T op het vlak van socioprofessionele inschakeling en werkgelegenheidsbevorderende maatregelen van groot belang. Er bestaat al een horecaopleiding in Vorst, maar die barst uit de voegen van het gebouw in de Britse Tweedelegerlaan. Daarom ontstond het idee om een nieuwe leer- en oefenruimte in te richten voor stagiairs opdienen, keukenhulp en huishouding.

Langzame groei

Het project lag al te sluimeren sinds 2007. Door de financiering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is het weer tot leven gewekt. Nu maakt het deel uit van het project Divercity voor Laag-Vorst (zie hiernaast). En het heeft geleid tot een algemeen onderzoek naar het parcours van de bewoners rond de Luttrebrug, het jongerencentrum dat er tegenover komt en het Wiels. De bedoeling is de overstap te maken van de oude industriële wijk naar een aangename leefomgeving. Nu zijn de plannen rond en begin 2014 zijn de werkzaamheden gestart, op een gemeenteterrein van 6.000 m2.

Dat terrein heeft een specifieke, driehoekige vorm, die niet eenvoudig in te richten is. Een korte zijde  aan de Luttrebruglaan  wordt de enige toegang tot het terrein. Dat strekt zich vandaar uit tot de kruising van de twee spoorlijnen. Om het nog gecompliceerder te maken, ligt een van de spoorlijnen op een redelijk hoge talud. De inrichting van het terrein moet dus  voordeel zien te halen uit die bijzondere ruimtelijke kenmerken. Vorst HORECA ligt aan de voorkant van de straat, maar zal evengoed verbonden zijn met het park dat tot in de punt van de driehoek wordt aangelegd.

Het gebouw zal zich uitstrekken in de breedte, hooguit op een of twee verdiepingen, om zich te onderscheiden van de hoge gebouwen in de omgeving. De oppervlakte bedraagt 2.000 m2.  Het terrein is slechts toegankelijk via één straat en zal veel ruimte overlaten voor het park. Het opleidingscentrum HORECA zal zo'n 750 m2 beslaan, aan de voorkant van het gebouw. Het ouderencentrum en het kinderdagverblijf komen aan de achterkant. "Een binnenplein zal de verbinding maken tussen de verschillende ruimtes", vertelt Anaïs Destrée, coördinatrice van het project. "Net zoals het park, fungeert het plein als een ontmoetingsplek tussen culturen en generaties."

Nieuw leven in de wijk

De gemeente Vorst denkt ook na over de verlevendiging van de wijk en de circulatie van de bewoners buiten de openingsuren van het gebouw. Het is de bedoeling om het park te laten leven, om de bewoners te laten profiteren van deze nieuwe ruimte, om jongeren uit te nodigen om de straat over te steken naar het park ... "Er zou een cafeetje kunnen komen bij de ingang van het park, dat open is op de andere uren", licht Anaïs Destrée toe. "Je zou ook kunnen denken aan een collectieve moestuin, eventueel met een gedeelte voor het horecacentrum."

De gebruikers zullen de overstap naar het gebouw pas maken in de tweede helft van 2015, de datum die is gepland voor het einde van de werken. In de crèche is plaats voor 36 kinderen en in het ouderencentrum kunnen 25 mensen terecht. Het opleidingscentrum zou op een honderdtal stagiairs moeten blijven. De keukenhulpen, zaalbedienden en kamerbedienden zullen zes tot twaalf maanden opleiding krijgen. Vooral de omkadering van deze opleiding zal er flink op vooruit gaan, niet zozeer het aantal, want er zijn al zo'n honderd leerlingen op de huidige site.

Zo zullen de stagiairs kunnen beschikken over twee keukens, een voor de koude bereidingen en de meeneemgerechten, de andere voor de warme bereidingen, die ter plaatse worden opgediend. Het restaurant zal elke middag zo'n 80 couverts bedienen. "Het wordt een keuken van goede kwaliteit, met een mooie inrichting, voor de buurtbewoners of iedere andere persoon die weinig geld heeft om eens lekker te gaan eten op restaurant", besluit Anaïs Destrée. Het restaurant zal ook mooi gelegen zijn aan het binnenplein en het park.

Jean-Pierre Borloo