Kaart Satellite Text

Ambities

Ambities

Het Kanaalplan van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een antwoord op de volgende doelstellingen:

  • economische activiteiten in de stad behouden, woon- en werkplaats dichter bij elkaar brengen;
  • woningen creëren die inspelen op de toenemende vraag als gevolg van de bevolkingsgroei en op de middelen die de verschillende types huishoudens tot hun beschikking hebben;
  • gebruiksvriendelijke openbare ruimte ontwikkelen die mensen samenbrengt door het kanaal, de herontdekking van de Zenne en de bruggen over het kanaal te benutten als verbindingen tussen de wijken;
  • voorwaarden creëren voor een open stad (met een mix van functies, bevolkingsgroepen, enz.) in een gebied dat wordt gekarakteriseerd als de aankomstplaats voor de nieuwe bewoners van het Brussels Gewest.

 

De concretisering van deze doelstellingen impliceert:

  • een mix van functies creëren en bevorderen door stedelijke vormen en programma’s te ontwikkelen die de compatibiliteit van functies mogelijk maken;
  • het gebruik van de grond rationaliseren en onderzoek doen naar een intensief gebruik daarvan;
  • vertrekken vanuit de openbare ruimte om de vormen van de stad te bepalen.