Kaart Satellite Text

‘Rock the Canal!’: geschiedenis van het culturele leven in de Kanaalgebied

Couleur Café  - ©Couleur Café - Benjamin Struelens

2014-04-01 – Nummer 75 van Brussels Studies is verschenen, getiteld: ‘Rock the Canal! Bijdrage tot de geschiedenis van het cultureel leven in de Brusselse kanaalzone’.

Deze studie van Yves Rouyet (ADT-ATO, faculteit Architectuur van de Université Libre de Bruxelles) werpt het licht op de voorhoederol van het kanaalgebied: “Sinds het einde van de jaren ’70 behoren de wijken langs het kanaal in Brussel tot de meest innoverende locaties voor avant-gardistische artistieke creatie op het vlak van niet-klassieke muziek, hedendaagse dans, experimenteel theater en multidisciplinaire en digitale kunstvormen.”

Op de podia in het Kanaalgebied stonden artiesten en groepen als U2, Texas, Oasis, Placebo, Radiohead, Echo & the Bunnymen en JoyDivision, om een paar van de bekendste namen te noemen.

Deze sterke culturele aanwezigheid in dit centrale gedeelte van Brussel vloeide vooral voort uit het “vastgoed dat beschikbaar was tegen lage prijzen wegens de deïndustrialisatie en de late en vrij trage gentrificatie”.

Het artikel strekt ertoe de sleuteletappes in de ontwikkeling van de alternatieve cultuur in de kanaalzone, binnen en vooral buiten het circuit van de erkende en gesubsidieerde instellingen, toe te lichten. Het artikel gaat uit van de hypothese dat “de ontmoeting tussen artiesten en dit bijzondere gebied tot een kruisbestuiving heeft geleid. Enerzijds heeft het gebied de artistieke creativiteit gestimuleerd met zijn troeven: stedelijkheid, deïndustrialisatie en kosmopolitisme. Anderzijds heeft de organisatie van de culturele activiteiten een publiek aangetrokken dat anders zelden in die wijken kwam. Dat heeft bijgedragen tot een gedeeltelijke verbetering van het imago van de kanaalzone”.

De volledige studie is gratis beschikbaar via deze link.