Kaart Satellite Text

Kanaalplan

Kanaalplan

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het initiatief genomen een Kanaalplan te ontwikkelen om een reeks doelstellingen te bereiken in het centrale gedeelte van de stad, aan weerszijden van de waterweg:

  • economische activiteiten in de stad behouden en zo goed mogelijk integreren in het stadsweefsel;
  • huisvesting creëren voor alle types huishoudens om in te spelen op de vraag naar woningen als gevolg van de bevolkingsgroei;
  • gebruiksvriendelijke openbare ruimte ontwikkelen die mensen samenbrengt (vooral door het kanaal en zijn bruggen te benutten);
  • voorwaarden creëren voor een open stad door een mix van functies en bevolkingsgroepen te bevorderen.

 

Het Brussels Gewest trekt tien jaar uit om deze ambities voor het kanaalgebied te verwezenlijken.

Het heeft een operationele perimeter gedefinieerd van 700 hectare, waarvan 300 hectare in overheidshanden, om het potentieel van dit gebied te mobiliseren.

En het heeft een speciaal team van Brusselse overheidsactoren opgericht, dat volgens een originele methode te werk gaat, op basis van coconstructie en projectstedenbouw.

De voorafgaande studies zijn via onderstaande links beschikbaar (PDF):