Kaart Satellite Text

Chronologie

Chronologie

Oktober 2015 – De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI, in die tijd MVV) benoemt drie projectleiders die de rol krijgen van ‘unieke toegangspoort’ naar de overheid voor de ontwikkeling van de operationele kanaalperimeter.

Februari 2015 – De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt de uitvoeringsmethode van het Kanaalplan aan: oprichting van een speciaal team; definitie van een operationele perimeter; tien jaar om de ambities te verwezenlijken …

December 2014 – De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest benoemt Kristiaan Borret als bouwmeester van het gewest en wijst hem aan als ‘trekker’ van de visie van het Kanaalplan.

Maart 2014 – De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest presenteert op het MIPIM in Cannes de ontwikkelingsopties voor de kanaalzone en in het bijzonder de wijken Biestebroek, Birmingham en Vergote.

September 2013 – De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest keurt het tussentijds rapport van het Kanaalplan goed en selecteert zes proefsites: Biestebroek, Birmingham, Heyvaert, Beco, Vergote en Buda.

Oktober 2012 – Benoeming van het team van Alexandre Chemetoff et Associés na een internationale wedstrijd voor de realisatie van een ‘richtplan’ voor het kanaalgebied.