Kaart Satellite Text

Bestuur

Bestuur

Een prioritair project van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Kanaalplan is een project van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat wordt gerealiseerd onder de hoede van de minister-president.

Het kanaalgebied is gedefinieerd als prioritair voor het ruimtelijkeordeningsbeleid in de beleidsverklaring voor de regeringsperiode 2014-2019.

 

Speciaal team

Voor de uitvoering van het project is een speciaal team opgericht, bestaande uit:

  • de bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de algemene visie van het Kanaalplan bewaakt en zijn adviserende opdracht uitoefent om architectuur en stedenbouw van een hoge kwaliteit te garanderen;
  • een ‘research by design’ team onder leiding van de bouwmeester, dat de ambities van het Kanaalplan omzet in een ontwerp en bijdraagt aan de evolutie van de projectontwerpen;
  • perspective.brussels, het Brussels Planningsbureau dat de planning, de uitwerking en de naleving van de regelgeving als opdracht heeft;
  • een Team Kanaalplan van urban.brussels, dat verantwoordelijk is voor de indiening van alle aanvragen voor gewestelijke vergunningen in de perimeter van het Kanaalplan en dat al in een vroegtijdige fase van de dossiers optreedt, tot aan de aflevering van de stedenbouwkundige vergunningen;
  • een team projectleiders van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI). De MSI is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het Kanaalplan. De operationele perimeter is een van de actieterreinen van de MSI, waar ze beschikt over een beperkte grondregie. Daarom vervult de maatschappij zowel een rol van coördinator als in sommige gevallen van opdrachtgever.

 

Een project met de betrokken gemeenten

Het Kanaalplan is een gezamenlijk project. De gemeenten en alle betrokken gewestelijke diensten werken mee aan de definiëring van alle projecten.