Kaart Satellite Text

12de editie van het Havenfeest op 20 mei

12de editie van het Havenfeest op 20 mei

2012-05-02 - Op zondag 20 mei organiseert de Haven van Brussel(*) voor de twaalfde maal haar groots tweejaarlijks feest. Deze keer zullen ook indrukwekkende boten een ereplaats krijgen en wordt voor de muziek een glansrol voorbehouden tijdens het Havenfeest, van het Bécodok tot aan de Heembeekkaai, van 10u tot 19u. Een gezellig onderonsje met matrozen voor één dag en de onverbeterlijke waterliefhebbers. Toegang en de activiteiten zijn geheel gratis!

Brussel zal een uitzonderlijke vloot verwelkomen: een driemaster van 59 meter lang, een driemaster van 49 meter, een gaffelschoener, een basis voor duikers en ontmijners, een  Oostendse garnalenboot, enz.

Het Havenfeest neemt ook deel aan de feestelijkheden ter gelegenheid van "Brusselicious", wat staat voor het jaar van de gastronomie te Brussel in 2012. Dat gebeurt onder andere met de bereiding van een reuzepaëlla van Noordzeevruchten, aan de Heembeekkaai.

Een paar concerten zullen op de kades plaatsvinden: jazz, folk, matrozengezangen, “Piknik Elektronic Akwatik”, enz.

Ook op het programma: spectaculaire animaties van de Marinecomponent van onze Nationale Defensie, bootmaquettes, demonstraties op het water, onderzeeduiken, reddingshonden, enz.

(*) De Haven van Brussel, een publiekrechtelijke vennootschap, beheert 14 km waterweg en 6,5 km nuttige kades binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het havendomein heeft 85 hectare nuttige oppervlakte. Nagenoeg drie honderd bedrijven zijn er gevestigd en de jaarlijkse trafieken bedragen 24 miljoen ton. In 2011 werden er 7,2 miljoen ton langs de waterweg vervoerd, hetzij een equivalent van meer dan 720.000 vrachtwagens.